Sökning: "lärare privatliv"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden lärare privatliv.

 1. 1. “JAG FÖRSÖKER HÅLLA HYGGLIG KONTORSTID” - En kvalitativ studie om universitetslärares upplevelser av det ofrivilliga distansarbetet till följd av coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Johansson; Renée Peterson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Covid-19 pandemi; distansarbete; gränsdragning; krav-kontroll-stödmodellen;

  Sammanfattning : På grund av spridningen av Covid-19 viruset uppmanade Folkhälsomyndigheten den 17 mars2020 universiteten att ställa om undervisningen till att bedrivas på distans. Redan innancoronapandemin präglades universitetslärarnas arbete av en relativt hög flexibilitet gällandevar, när och hur de utför sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. ”Han gör min dag bra”... “men det är inte bara glass och ballonger” : En kvalitativ studie om hur lärare och elever beskriver lärar-elev relationer i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eriksson Helene; Magnusson Josefine; [2021]
  Nyckelord :Compulsory school for children with intellectual disabilities; good relationships; intellectual disability; teachers’ relational competence; Teacher - student relationships; relations; relational perspective; Goda relationer; intellektuell funktionsnedsättning; Lärare-elev relationer; lärares relationskompetens; relation; relationellt perspektiv; särskola;

  Sammanfattning : Studien belyser lärar - elevrelationer och har ett relationellt perspektiv. Syftet med studien är att belysa hur lärare och elever på särskolan beskriver lärar-elevrelationer samt vilka likheter och skillnader det finns i beskrivningarna. LÄS MER

 3. 3. Distansstudier under pågående pandemi : En intervjustudie om hur förstaårsstudenter påverkas av universitetsstudier på distans under rådande pandemi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Vartineh Simonian; [2021]
  Nyckelord :Distansstudier; Covid-19; studenter; interaktion; stress; roller; välmående.;

  Sammanfattning : Utbrottet av Covid-19-pandemin har medfört en stor påverkan på samhället. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur universitetsstudier på distans under rådande pandemi påverkar förstaårsstudenter. Framförallt hur interaktioner, balansen mellan studier och privatliv samt välmående påverkas av distansutbildningskontexten. LÄS MER

 4. 4. Employee Retention Management genom det psykologiska kontraktet : En komparativ studie om vad lärare i fristående och kommunala skolor värderar högst i sin anställning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefine Dahlborg; Johanna Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Social exchange; human resource management; employee retention management; psychological contract; public organizations; private organizations; teachers; Social exchange; human resource management; employee retention management; psykologiskt kontrakt; offentlig verksamhet; privat verksamhet; lärare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är av stor vikt för organisationer att arbeta med employee retention management för att maximera sina chanser att behålla sin personal. Att förlora medarbetare leder till höga kostnader för bland annat nyrekrytering och upplärning. Dessutom uppstår en kompetensförlust. LÄS MER

 5. 5. “Arbetet som lärare tar aldrig slut” -En kvalitativ studie om universitetslärares upplevelser av det påtvingadedistansarbetet under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Dahl; Elina Johansson; [2020]
  Nyckelord :Forced teleworking; University Teachers; Command-control -support Model; Work Family Border Theory; Covid-19;

  Sammanfattning : Teleworking is a fastly developing field, but the teacher profession has not been among thosein the forefront. Due to the Coronavirus pandemic several professions, including universityteachers, have been forced into telework in order to decrease infection rates of Covid-19. LÄS MER