Sökning: "Victoria Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Victoria Pettersson.

 1. 1. Förutsättningar för enskilda samtal om våld i nära relation under graviditet – en kvalitativ intervjustudie med barnmorskor

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edstam; Victoria Pettersson; [2020-01-30]
  Nyckelord :graviditet; barnmorska; våld i nära relation; samtal; förvård;

  Sammanfattning : Background: Many women, all over the world are exposed to intimate partner violence and itis considered being a major health problem. Intimate partner violence duringpregnancy inherent great risks both for the mother and the unborn child. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och erfarenheter av kompetensverktyg inom ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnadKarlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnadKarlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emma Mattsson; Victoria Pettersson; [2020]
  Nyckelord :kompetensverktyg;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att kartlägga ambulanspersonalens upplevelser och erfarenheter av att använda de två kompentesverktygen TILDA och Ping Pong. Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal har ett ansvarsområde som innebär i huvudsak att förstå behov och förväntningar hos patienter, för att kunna leverera vård av god kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av problem vid projektering, installation och drift av värmepumpar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Victoria Åhlander Pettersson; Anton Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Management; Downtime; Energy efficiency; Sustainable building; Heating pump; Installation; Problem; Planning; Drift; Driftstörningar; Energieffektivisering; Hållbart byggande; Värmepump; Installation; Problem; Projektering;

  Sammanfattning : För att kunna utföra energieffektiviserande åtgärder i en befintlig byggnad, och generera ett bra utfall, krävs goda kunskaper om projektet. Detta betyder att alla discipliner måste ha ett gott samarbete och att varje disciplin måste ta sitt ansvar för uppgiften. Det är inte alltid som utfallet blir det optimala. LÄS MER

 4. 4. Den tvådelade organisationen : En studie om institutionell komplexitet och hur den praktiskt hanteras på fondmarknaden

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Therese Pettersson; Victoria Ricknell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förskollärares inställning och förhållningssätt till utevistelse : En kvalitativ studie i förhållande till utevistelse i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Pettersson Victoria; Fogel Julia; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER