Sökning: "Viktoria Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Viktoria Andersson.

 1. 1. Nyckeln till läsutveckling : En undersökning om läsläxans bidragande faktor till elevernas läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Viktoria Andersson; Emmie Arvidsson; Linnea Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Läsläxa; läxa; elev; grundskola; lärarskicklighet; läsutveckling;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vad tidigare forskning visar kring hur läsläxan bidrar till elevernas läsutveckling och hur man främjar läsutvecklingen hos eleverna. I skolan finns det en lång tradition av att ge ut läxor till eleverna, och läsningen är en av de grunder som är viktigast att få med sig från grundskolan in i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i livets slutskede med patienter som har intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Amanda Johansson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Intellektuell funktionsnedsättning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I livets slutskede riskerar patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) att bli missgynnade i sitt vårdande på grund av kommunikationssvårigheter. Om vårdpersonal och patient inte har en adekvat kommunikation finns risken att patienten utesluts från vårdplanering och att patienten inte får möjlighet till att framföra sina problem relaterat till ohälsa, behov eller önskemål. LÄS MER

 3. 3. En studie om hur barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande i skapandetav lärmiljön : En kvantitativ studie med inslag av kvalitativa frågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Viktoria Andersson; Isabelle Koski; [2021]
  Nyckelord :Lärmiljö; barnperspektiv; inflytande; delaktighet och förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka tillvägagångssätt förskollärare använder för att möjliggöra barns inflytande och delaktighet i skapandet av lärmiljön. Studien vilar på ett sociokulturellt perspektiv. En kvantitativ enkät med inslag av kvalitativa frågor användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Straffrättsligt ansvar för underlåtenhet eller medverkan : Om gränsdragningen mellan underlåtenhet att avslöja brott och medverkan till brott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Viktoria Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. From “the hippies on the third floor” to the C-suite.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Marie Larsson; Viktoria Andersson; Eline Josefsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainability Manager; Sweden; Key Competencies; Motivations;

  Sammanfattning : Background: Managers working with sustainability and environmental issues are receiving higher priority in organizations (Knight & Paterson, 2018) and the environmental issues are today discussed at the top management level in corporations worldwide (Landrum, 2017). In line with the increased interest of the role, literature focusing on the individual sustainability manager, has recognized the need for competencies and motivational drivers in order to take sustainable actions (Wiek et al. LÄS MER