Sökning: "YOGA hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden YOGA hälsa.

 1. 1. Betydelsen av yoga och mindfulness för patienter med depression : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Christenson; [2019]
  Nyckelord :Depression; Experiences; Meditation; Mindfulness; Yoga.; Depression; Erfarenheter; Meditation; Mindfulness; Upplevelser; Yoga.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än 300 miljoner människor i världen lider av depression vilket skapar ett stort lidande. Den psykiatriska hälso- och sjukvården bör arbeta enligt ett holistiskt förhållningssätt och sjuksköterskan ska stödja patientens egenvårdsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors upplevelser av att arbeta med yoga för gravida - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Sara Björneke; Ulrika Etnell; [2018]
  Nyckelord :Midwife; Yoga during pregnancy; Prenatal yoga; Childbirth preparation; Prenatal attachment; Well-being during pregnancy; Qualitative; Interview study; Barnmorska; Yoga för gravida; Förlossningsförberedelse; Prenatal anknytning; Välmående under graviditet; Kvalitativ; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yoga under graviditet har blivit allt mer populärt i Sverige och västvärlden på senare tid. Tidigare studier föreslår att yoga för gravida kan ge ökat välmående under graviditet, minska förlossningsrädsla och öka prenatal anknytning. LÄS MER

 3. 3. "DE LYSSNAR PÅ MIG" : En litteraturstudie om patienters upplevelser av komplementära behandlingsmetoder vid långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Engman; Annamaria Danforth; [2018]
  Nyckelord :akupunktur; komplementär medicin; långvarig smärta; massage; mindfulness; patientens upplevelser; yoga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett stort problem i hela världen. Ett problem med smärtbehandlingarna är dels att smärta är en subjektiv upplevelse som kräver ett mångimensionellt förhållningssätt. Flera av läkemedelsformerna ger besvärliga biverkningar eller har bristfällig effekt beroende på patientens mottaglighet. LÄS MER

 4. 4. Icke farmakologiska behandlingsmetoder vid depression under graviditet : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Kajsa Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Antenatal depression; depression; maternity; perinatal depression; pregnancy; therapy; treatment; Antenatal depression; behandling; depression; graviditet; moderskap; perinatal terapi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund  Depression är vanligt bland unga kvinnor i fertil ålder vilket innebär att barnafödande infaller under en del av livet då många kvinnor är psykisk sårbara. Cirka 10 till 20 procent av alla gravida kvinnor drabbas av depression av varierande grad under den antenatala perioden. LÄS MER

 5. 5. Effekten av olika typer av fysisk aktivitet på psykisk ohälsa : Vad har forskningen kommit fram till mellan åren 2007-2017?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :David Vigren; Englund Lina; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett allvarligt folkhälsoproblem och en stor bidragande orsak till olika sjukdomar i dagens samhälle. Fysioterapi kan vara en effektiv behandlingsmetod vid psykisk ohälsa Syfte: Syftet med studien var att sammanställa en litteraturöversiktöver studier som undersökt fysiska aktivitetsformer och dess effekt på symtom och hormoner relaterade till psykisk ohälsa. LÄS MER