Sökning: "YOGA hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden YOGA hälsa.

 1. 1. Emotion regulation and rumination mediate the relation between yoga experience and psychological health in a non-clinical Indian population

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Queen Rasoulzadeh; [2019]
  Nyckelord :Anxiety; Depression; Emotion regulation; Rumination; Yoga; Depression; Emotions reglering; Yoga; Ångest; Ältande;

  Sammanfattning : This study was conducted in India, and the research plan was initially developed to provide further knowledge and perspective to the rapidly increased issues of psychological conditions in the country, regarding alternative treatments such as yoga and underlying mechanisms in the effects of yoga practice. The purpose of the study was to examine if emotion regulation and rumination may act as mediators between yoga experience and anxiety respectively depression. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av yoga och mindfulness för patienter med depression : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Christenson; [2019]
  Nyckelord :Depression; Experiences; Meditation; Mindfulness; Yoga.; Depression; Erfarenheter; Meditation; Mindfulness; Upplevelser; Yoga.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än 300 miljoner människor i världen lider av depression vilket skapar ett stort lidande. Den psykiatriska hälso- och sjukvården bör arbeta enligt ett holistiskt förhållningssätt och sjuksköterskan ska stödja patientens egenvårdsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors upplevelser av att arbeta med yoga för gravida - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Sara Björneke; Ulrika Etnell; [2018]
  Nyckelord :Midwife; Yoga during pregnancy; Prenatal yoga; Childbirth preparation; Prenatal attachment; Well-being during pregnancy; Qualitative; Interview study; Barnmorska; Yoga för gravida; Förlossningsförberedelse; Prenatal anknytning; Välmående under graviditet; Kvalitativ; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yoga under graviditet har blivit allt mer populärt i Sverige och västvärlden på senare tid. Tidigare studier föreslår att yoga för gravida kan ge ökat välmående under graviditet, minska förlossningsrädsla och öka prenatal anknytning. LÄS MER

 4. 4. Icke farmakologiska behandlingsmetoder vid depression under graviditet : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Kajsa Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Antenatal depression; depression; maternity; perinatal depression; pregnancy; therapy; treatment; Antenatal depression; behandling; depression; graviditet; moderskap; perinatal terapi;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund  Depression är vanligt bland unga kvinnor i fertil ålder vilket innebär att barnafödande infaller under en del av livet då många kvinnor är psykisk sårbara. Cirka 10 till 20 procent av alla gravida kvinnor drabbas av depression av varierande grad under den antenatala perioden. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av yogapraktik på ett hälsocenter : En kvalitativ studie på deltagare i cirkelträning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Fasano; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folkhälsan i Sverige är god, men övervikten ökar och många upplever stress. Viktminskningsprogram har bra effekt för bestående viktminskning, men flera hoppar av programmen p.g.a. LÄS MER