Sökning: "algolja"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet algolja.

 1. 1. Effekt av prenatal supplementering med DHA från algolja på barnets uppmärksamhet och mentala utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Lovisa Isaksson; Mia Andersson; [2017-06-02]
  Nyckelord :dokosahexaensyra; kognition; uppmärksamhet; mental utveckling; algolja; docosahexaenoic acid; cognition; attention; mental development; algal-oil;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Effect of prenatal supplementation with DHA from algal-oil on the attention andmental development of the childAuthor: Mia Andersson & Lovisa IsakssonSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2017Background: During gestation the foetus undergoes a massive evolution and the omega-3fatty acid docosahexaenoic acid (DHA) is important for the brain development during thatperiod of time. Today, the recommended daily intake of DHA for pregnant women is 200 mgfrom a dietary source. LÄS MER

 2. 2. Kan tillskott av fiskolja förbättra koncentrations- och inlärningsförmåga hos barn med ADHD?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Simon Ivarsson; Asma Komsan; [2015-08-03]
  Nyckelord :tillskott; fiskolja; koncentrationsförmåga; inlärningsförmåga; barn; ADHD;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does supplementation of fish oils improve attention and cognition in children with ADHD?Author: Asma Komsan and Simon IvarssonSupervisor: Fredrik BertzExaminer: Mette AxelsenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: May 27, 2015Background: ADHD is a neuropsychiatric diagnosis that can manifest itself in many different ways such as learning difficulties and concentration problems. This is stressful for the affected individual and those in his/her environment. LÄS MER

 3. 3. Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Lisa Bergqvist; [2013]
  Nyckelord :vegankost; livsmedelsval; intagsfrekvens; vitaminer; mineraler; algolja;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av potentialen för produktion av algbiobränsle vid en etanolanläggning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Jennie Molin; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningÖver hela världen pågår arbetet med att lösa framtidens energiförsörjning. I Sverige tillverkarLantmännen ett förnyelsebart biodrivmedel i form av etanol via sitt dotterbolag Agroetanol. LÄS MER

 5. 5. Alger som energikälla - en svensk möjlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Kemiteknik

  Författare :Marcus Fredin; [2009]
  Nyckelord :Biodiesel; alger; algodling; mixotrof; bioreaktor; koldioxidrening; vattenrening;

  Sammanfattning : Examensarbetet har gjorts i samarbete med SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut. De vill genom denna rapport börja få svar på frågan, om det är lönsamt att odla alger till biodieselframställning under svenska förhållanden, för att sedan möjligen påbörja en forskning inom området. LÄS MER