Sökning: "analys deckare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden analys deckare.

 1. 1. Lasse och Maja – Kalle Blomkvists arvtagare? -En komparativ analys av två barndeckare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Rydgård; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Mästerdetektiven Blomkvist; Kalle Blomkvist; Martin Widmark; LasseMaja; Diamantmysteriet; barndeckare; deckare; komparativ; intertextualitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar två barndeckare. Den första boken som analyseras, Astrid Lindgrens Mästerdetektiven Blomkvist (2002; originalutgåva 1946) var en av de första svenska böckerna inom genren barndeckare. LÄS MER

 2. 2. Jag är en lite annorlunda tjej för jag gillar såhär deckare” - En kvalitativ studie om genus och tioåringars uppfattningar om läsning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Hedström; [2018-08-06]
  Nyckelord :Läsning; läsförmåga; genus; normer; maskuliniteter; femininiteter; genusteori; motivation; interaktion; elevperspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning En god läsförmåga är avgörande för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt visar forskning att pojkar som grupp läser mindre och med en mindre utvecklad läsförmåga än flickor. Att pojkar tenderar att utveckla en svagare läsförmåga är något som uppmärksammats av såväl forskare som i media. LÄS MER

 3. 3. VARSÅGOD – En kartläggning och analys av översättningsmotsvarigheter till språkhandlingsmarkören please

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Anni Bjervås; [2018]
  Nyckelord :Please; artighetsuttryck; jämförande metod; språkhandlingsmarkör; språkhandlingsteori; språkhandlingsvillkor; unik enhet; översättning; dialoger litteratur ; korpuslingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker översättning mellan svenska och engelska av språkhandlingsmarkören please, vilken är knuten till språkhandlingen request och i detta språkpar utgör vad Tirkkonen-Condit (2004) benämner unik enhet. Undersökningen avser att svara på vilken effekt språkhandlingsmarkörens status som unik enhet kan få på språkhandlingsassociationer i översättningen av dialoger. LÄS MER

 4. 4. En resa genom det litterära fältet : En analys av metaforanvändning och andra stiltermer i två romaner av Kerstin Ekman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Lillevang; Kornelia Dunkels; [2017]
  Nyckelord :Metaphor Identification Process Vrije Universiteit; MIPVU; metaforer; liknelser; metonymier; Kerstin Ekman; 30 meter mord; Händelser vid vatten;

  Sammanfattning : Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör- jade således med att tillhöra det breda fältet. LÄS MER

 5. 5. "Hora, men också kvinna" : En analys av hur mordoffret tecknas i Leif G.W. Perssons Profitörerna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emil Sundman; [2014]
  Nyckelord :Deckare; offer; prostitution; Leif G.W. Persson; Profitörerna; narratologi; Gérard Genette;

  Sammanfattning : .... LÄS MER