Sökning: "antikapitalism"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet antikapitalism.

 1. 1. "Men det var ingen plats för goda kvinnor" Häxgestalten, gurlesken och andra genuskonstruktioner i och omkring Johanne Lykke Holms Strega

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Eira Werner; [2022]
  Nyckelord :Gurlesk; skevteori; skeva flickor; femininitet; genus; genusvetenskap; litteraturvetenskap; häxa; häxgestalt; gothic studies; skev läsning; antikapitalism; Hekseskolen; Johanne Lykke Holm; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Johanne Lykke Holms roman Strega (2020) ur ett gurleskt perspektiv med fokus på genusrepresentationer. Särskilt teoretiskt fokus läggs på att konceptualisera romanens häxtematik och hur den så kallade häxgestalten kan tolkas utifrån ett gotiskt och gurleskt ramverk. LÄS MER

 2. 2. Historiens subjekt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Svante Boström; [2016]
  Nyckelord :historiskt subjekt; arbetarklassen; marxism; identitetspolitik; socialism; Marx; Engels; Laclau; Mouffe; Mulinari; Linderborg; Björk; Anderson; föreställd gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sitt avstamp i en debatt förd i olika svenska dags- och kvällstidningar mellan en rad olika profilerade vänsterdebattörer. En debatt vari två motstående positioner utarbetas och döps till ”den klassiskt marxistiska” respektive ”den identitetspolitiska”. LÄS MER

 3. 3. Bör vänstern bedriva queerkamp? En argumentation för queerkampens förenlighet med det antikapitalistiska projektet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Bengtsson; [2010]
  Nyckelord :Judith Butler; Nancy Fraser; identitetspolitik; Queerkamp; antikapitalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis argues that the socialist movement should engage in the struggle against heteronormativity. It examines the arguments which are set up against the socialist movement’s engagement in identity politics, suggesting that a struggle based on sexuality appropriate for the socialist movement should focus on the social order it aims to attain, and not on improving the status of the subordinated sexual identities within the hierarchical and oppressing system itself. LÄS MER