Sökning: "arketypteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet arketypteorin.

 1. 1. Dans, fjättrade fjärilar och påskägg : En bild- flera tolkningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Nyqvist; [2012]
  Nyckelord :religionspsykologi; visual studies; visuell studie; bilder; fotografier; symboler; analytisk psykologi; Carl G. Jung; komplexteorin; komplex; typologi; arketypteorin; arketyper; Salvador Dalí; Elisabeth Ohlson Wallin; jungiansk psykologi; ;

  Sammanfattning : I vår vardag utsätts vi hela tiden för bilder av olika slag, vissa påverkar oss på ett medvetet plan medan andra verkar gå oss obemärkt förbi. Vad är det som gör att vissa bilder påverkar oss mer än andra? Vad sätter bilderna igång inom oss? Vi tolkar allt vi ser utifrån våra egna referensramar vilket gör att en bild kan ha otaliga betydelser, allting ligger hos betraktaren. LÄS MER

 2. 2. Skuggan över Torsåker : en jungiansk analys av trolldomsprocesserna i Torsåker 1674-75

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Ingrid Ottestig; [2010]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; C. G. Jung; trolldomsprocesser; häxor; löfverska; häxförföljelser; arketyp; arketypteorin; skuggan; det kollektivt omedvetna; Torsåker;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att synliggöra de karakteristiska drag som trolldomsprocesserna utvisar och jämföra och diskutera dessa mot en jungiansk teoribildning. Uppsatsen frilägger de orsaker forskningen givit för trolldomsprocesserna och lägger till en djuppsykologisk orsak med hjälp av den jungianska arketypteorin om det kollektivt omedvetna och arketypen Skuggan. LÄS MER

 3. 3. Vad har Jungs arketyper med musik att göra?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Hans-Jörgen Alsing; [2009]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; Carl Gustav Jung; vaggvisa; symbol; arketyp; tonsatt rörelse; dansknytningens arketyp; musikterapi; dans; dansterapi; arketypteorin;

  Sammanfattning : Ansatsen på denna uppsats är att undersöka om de går att identifiera arketyper enligt de förutsättningar Carl Gustav Jung anger i musik och vilka krav som ställs för att arketyperna ska framträda. Författarens ambition är också att se om de presenterade resultaten kan användas som förklaringsmodell till de fenomen som bland annat uppträder i musikterapisituationer. LÄS MER

 4. 4. Från djuppsykologi till höjdpsykologi : från Mesmer till Wilber

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Astrid Mörner; [2006]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; transpersonell psykologi; arketyp; skuggan; anima; animus; självet;

  Sammanfattning : ForskningsöversiktUnder denna rubrik har jag beskrivit den historiska utecklingen av de psykoterapeutiska skolbildningarna, från Anton Mesmer och markis de Puységur på 1700-talet till 1900-talets psykoanalytiska och psykodynamiska inriktningar, fram till de därefter framväxande transpersonella inriktningarna.AvhandlingI avhandlingen har jag fokuserat på några teoretiska begrepp i C. LÄS MER

 5. 5. Dansen med Självet : en jungiansk analys av Mevlevi-ordens dansritual

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Micaela Lothigius; [2006]
  Nyckelord :C. G. Jung; jungiansk psykologi; dans; dansande dervisher; Mevlevi-ordern; arketypteorin; individuationsprocessen; arketyp; gestaltning; helig dans; jaget; självet; religiös dans; dansterapi; sufism; Rumi; jungiansk terapi; dansritual;

  Sammanfattning : Min uppsats är en jungiansk analys av Mevlevi-orderns dansritual. Min C-uppsats, Den dansande imaginationen, behandlade dansterapi utifrån den jungianska psykologins teorier och analysen av dansritualen är en fortsättning på temat om dans som ett redskap i den terapeutiska processen. LÄS MER