Sökning: "asylrätten"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet asylrätten.

 1. 1. Den systematiserade prövningen av sexuell läggning - En kritisk analys av bevisprövningen inom den svenska asylrätten med fokus på flyktinggrunden sexuell läggning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ekberg; [2019]
  Nyckelord :migrationsrätt en. migration law ; förvaltningsrätt en. administrative law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utreda bevisprövningen för asylsökande med flyktinggrunden sexuell läggning. Fokus har varit att granska den praktiska tillämpningen och vilka värderingar Migrationsverket och migrationsdomstolarna gör när den enskilda ska bevisa sin sexuella läggning. LÄS MER

 2. 2. Tillfälligt ovälkommen : Om begränsningar av asylrätten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Zhwan Khalid; [2019]
  Nyckelord :Asyl; mänskliga rättigheter; universalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tvivelaktiga metoder för livsavgörande beslut - En studie av tillämpningen av bevislättnadsregeln benefit of the doubt vid användandet av medicinska åldersbedömningar för att fastställa asylsökandes ålder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid Ramsay Aigrot; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 2015 ansökte 162 877 personer asyl i Sverige. Av dessa asylsökande var 35 369 ensamkommande barn. Detta var en femdubbling jämfört med föregående år. När den som söker asyl är ett barn har denne fler rättigheter och högre krav ställs på mottagandet. LÄS MER

 4. 4. Out of sight, out of mind : hinder för att ersätta rätten att söka asyl med enbart ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Hovemyr; [2018]
  Nyckelord :resettlement; non-refoulement; right to seek asylum; asylum; CEAS; safe third country; principen om non-refoulement; non-refoulement; vidarebosättning; kvotflyktingsystem; CEAS; EU; asylrätt; rätt att söka asyl; säkert tredje land;

  Sammanfattning : I kölvattnet av den så kallade flyktingkrisen 2015 har allt fler röster höjts i Europa om att förändra asylrätten för skapa ett mer förutsebart och hållbart asylmottagande. Diskursen synliggör asylrättens centrala rättighetskonflikt där det allmännas intresse av reglerad invandring vägs mot den enskildes rätt till asyl. LÄS MER

 5. 5. Den svenska modellen i gungning : en kritisk textanalys av Socialdemokraternas invandringsdiskurs 2013 och 2017

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sanne Malmberg; [2018]
  Nyckelord :Diskursanalys; EU; existentiellt hot; ”flyktingströmmar”; invandring; migration; mänskliga rättigheter; reglerad invandring; Sverige; säkerhetisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I studien granskas invandringsdiskursen i Sverige under en tid då högerextremism växer. Ett politiskt klimat som resulterat i ett hårdare språk och hårdare attityder mot flyktingar. LÄS MER