Sökning: "barnmorska teorier"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden barnmorska teorier.

 1. 1. ”På ett rum dansar man vals och på ett annat dansar man tango” : Förlossningsvårdens kompromisser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alexander Gustafsson; Josefine Sarabia; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; psykosocial arbetsmiljö; stress; barnmorska; förlossningsvård;

  Sammanfattning : Barnmorskor har under många år påtalat stora brister inom förlossningsvården. De upplever en ohållbar arbetsmiljö med konsekvenser som påverkar inte bara dem utan i slutänden även kan påverka den födande kvinnan. LÄS MER

 2. 2. ”Att hantera sin livsvärld” : Innebörden av fenomenet infertilitet ur mäns perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Kjellson; Karin Skoglundh; [2016]
  Nyckelord :infertility; men´s perspective; lifeworld perspective; KASAM; sexual and reproductive health; midwife; experience of fertility; infertilitet; mäns perspektiv; livsvärldsperspektiv; KASAM; sexuell och reproduktiv hälsa; barnmorska; upplevelser av fertilitet;

  Sammanfattning : När den reproduktiva hälsan sviktar kan känslor av att vara mindre värd uppkomma och såväl manlighet som kvinnlighet är begrepp som tycks vara starkt knutna till människans förmåga att reproducera sig. Infertilitet är ett problem vilket uppstår i en relation. Trots detta har det under lång tid setts som ett kvinnligt problem. LÄS MER

 3. 3. Rättighet eller skyldighet - en feministisk analys av samvetsklausuler inom den svenska abortvården

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karolina Jakstrand; Marit Stigson; [2015]
  Nyckelord :samvetsklausul; barnmorska; liberalfeminism; marxistisk feminism; radikalfeminism; abort; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om införandet av en samvetsklausul inom vården har på senare tid blivit ett väldebatterat ämne i svensk media. En samvetsklausul innebär att vårdpersonal tillåts avvika från vissa arbetsuppgifter om dessa strider mot dennes tro. LÄS MER

 4. 4. Våld i nära relation i samband med graviditet. Kartläggning av förekomst och påverkansfaktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotta von Mentzer; [2014-06-13]
  Nyckelord :våld i nära relation; graviditet; förekomst; påverkansfaktorer; barnmorska litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem världen över och våld i samband med graviditet innebär risker för både mor och barn. Studier har visat att våld i samband med graviditet är vanligare än graviditetskomplikationer som graviditetsdiabetes och preeklampsi. LÄS MER

 5. 5. "Livet är inget schema" : om att kunna vara tonåring och mamma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lina Ydrefelt; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/ Bakgrund Under flera årtionden så har moderskap under tonårstiden beskrivits och diskuterats utifrån en ansats att det medför dåliga effekter för mor och barn både kroppsligt och i ett samhällsperspektiv. Institutionella åtgärder pågår just nu i USA för att minska antalet tonårsgraviditeter och i svensk massmedia framställs tonårsmödrarna utifrån en negativ bild. LÄS MER