Sökning: "biologiskt kulturarv"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden biologiskt kulturarv.

 1. 1. Landskapet nu och då - en kulturhistorisk analys av hagmark utifrån historiskt kartmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jonas Bergquist; [2021-08-10]
  Nyckelord :biological heritage; pasture; meadow; historical maps; sustainable development; biologiskt kulturarv; betesmark; ängar; historiska kartor; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Hamlade träds värde: trädets roll inom olika miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Viktor Dahlbom; [2021-06-21]
  Nyckelord :Pollarding; biologiskt kulturarv; landscape; value; management;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård2021, 180 hp.... LÄS MER

 3. 3. Fäbodbruk - “Det magiska mötet mellan natur och kultur” : En fenomenografisk studie om fäbodbruk ur brukarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Sofia Portström; [2019]
  Nyckelord :transhumance; biological heritage; biodiversity; cultural heritage; intangible cultural heritage; social construction; transhumans; biologiskt kulturarv; biologisk mångfald; kulturarv; immateriellt kulturarv; social konstruktion;

  Sammanfattning : Summer pasture contributes both to cultural-historical values and to positive effects on biodiversity. However, the usage of the term ”summer pastures” varies and there is no general definition. LÄS MER

 4. 4. Smycket av ett biologiskt kulturarv eller en utdöende epok? : en återinventering av hamlade träd i nordöstra Skåne 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Morgan Hillethan; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; hamlade träd; löväng; nyhamling; inventering; naturreservat; kulturreservat; biologiskt kulturarv;

  Sammanfattning : Forskning och studier om hamlade träd och lövängar har varit något begränsad p.g.a. att de spår som syns i våra marker endast hyser ett fåtal rester. LÄS MER

 5. 5. Jönsas fruktträdgård i Äskhults by - historia och framtid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Hjalmarsson; [2016-06-07]
  Nyckelord :Äppelsådd; kulturvård; trädgårdshistoria; agrarhistoria; trädgårdshantverk; äppelodling; Äskhult; kulturreservat; fruktselektion; biologiskt kulturarv; biological cultural heritage; apple sowing; horticultural history;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER