Sökning: "borgenärsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet borgenärsperspektiv.

 1. 1. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 2. 2. I väntan på avtalsprincipen - en kritisk granskning av SOU 2015:18 utifrån ett borgenärsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Cimmerholm; [2015]
  Nyckelord :sakrätt; obeståndsrätt; traditionsprincipen; avtalsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige krävs det att köpt lösöre kommer i köparens besittning för att köparen ska få sakrättsligt skydd gentemot säljarens borgenärer. Detta kallas traditionsprincipen. Alternativet kallas avtalsprincipen som innebär att köparen får sakrättsligt skydd redan genom avtalet. LÄS MER

 3. 3. Förvärvsfinansiering - särskilt om så kallade minutenlån och minutensäkerheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kajsa Åkesson; [2012]
  Nyckelord :accociationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I media har vid flera tillfällen fall av oegentligheter vid företagsförvärv uppmärksammats. Det kanske mest uppseendeväckande fallet är den så kallade Trustorhärvan. Det som hände i Trustor var att köparen lyckades förvärva bolaget utan att ha en egen förmåga att finansiera köpet. LÄS MER

 4. 4. Företagsrekonstruktion eller konkurs? - en analys ur ett borgenärsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arvid Wachtmeister; [2011]
  Nyckelord :Insolvensrätt Konkurs Företagsrekonstruktion Obestånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det centrala för denna uppsats är att ur ett borgenärsinriktat perspektiv utreda två alternativ för rekonstruktion av företag; företagsrekonstruktion genom FrekL och rekonstruktion genom konkurs. FrekL är en tämligen ny lag i den svenska insolvensrätten. LÄS MER

 5. 5. Filialer - ur ett borgenärsperspektiv

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Richard Manderhjelm; [2007-09-25]
  Nyckelord :Civilrätt;

  Sammanfattning : Den inre marknaden inom europeiska unionens gränser innebär många möjligheter för dess medborgare och företag. Som medborgare kan man flytta till ett annat land inom EU för att t.ex. studera eller arbeta. LÄS MER