Sökning: "bowie"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet bowie.

 1. 1. Blackstar - David Bowies sista studioalbum. En transtextuell studie av sångtexterna och deras betydelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Niklas Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :David Bowie Blackstar song lyrics narrative character transtextuality intertextuality Button Eyes Trickster literature music; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis examines the song lyrics of Blackstar, David Bowies last studio album, released in 2016. By identifying the narrative voice/voices of each song, their possible characters, and using the transtextuality theory, as defined by Gérard Genette, to analyse the interplay between lyrics, music, paratexts, rock videos and literary texts, the study's aim is to find interpretative meanings to each song, and to the album as a whole. LÄS MER

 2. 2. STÖRST AV ALLT ÄR…LÖGNEN - En studie i David Bowies gestaltning av Ibsens begrepp Livslögn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :livslögn; reifikation; David Bowie; litteratursociologi; sociology through literature; kritisk teori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med studien är att ur ett existentiellt perspektiv diskutera hur David Bowie, i sina texter, gestaltar Ibsensbegrepp livslögn. Genom en litteratursociologisk läsning av Bowies verk ämnar studien använda ett material somligger utanför sociologins traditionella ramar och på så sätt kunna synliggöra och diskutera sociologinsexistentiella begränsningar, i relation till livslögn. LÄS MER

 3. 3. The Longest Journey

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Markus Bowie; [2017]
  Nyckelord :post-internet art; conceptual art; contemporary art; fine art photography; google earth; photoshop; text art; satellite imagery; aerial photography; drone photography; bildkonst; konceptkonst; samtidskonst; textkonst; fotografi; måleri; collage; satellitbilder; flygfotografi; drönarbilder;

  Sammanfattning : The Longest Journey is an experimental Master essay which consists of 27 images with accompanying texts. Part of the images are digital photographs and part of them are images created through a special process involving different software tools – mainly Adobe Photoshop and Google Earth. LÄS MER

 4. 4. A comparative study of translation strategies applied in dealing with role languages. : A translation analysis of the video game Final Fantasy XIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Japanska

  Författare :Bowie Chiang; [2016]
  Nyckelord :Localisation; role language; Japanese; English; translation studies; video games.;

  Sammanfattning : Localisation is the process of taking a product and adapting it to fit the culture in question. This usually involves making it both linguistically and culturally appropriate for the target audience. LÄS MER

 5. 5. Poetry is for everyone : A comparative analysis of the cut-up technique, Magnetic poetry and the casual word game Words of Oz

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Karin Ryding; [2014]
  Nyckelord :Cut-up technique; Dadaism; Surrealism; word games; transformative play; critical play; poetry games; Magnetic Poetry; Words of Oz;

  Sammanfattning : Language is a system that fundamentally influences us as human beings. There are numerous schools of thought critiquing our use of language and celebrating attempts to break free of the control it has over our lives. LÄS MER