Sökning: "bowie"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet bowie.

 1. 1. Lucifer och den performativa filmkonsten : En studie kring sataniska visioner i den kaliforniska filmvärlden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Peter Ljung; [2019]
  Nyckelord :Satanism; performativity; performance; ritual; black mass; Kenneth Anger; Anton LaVey; Satan; Lucifer; Anton Szandor LaVey; Church of Satan; Aleister Crowley; magick; Mick Jagger; Alejandro Jodorowsky; Rolling Stones; David Bowie; film; experimental film; art; film art; satanism; performativitet; performativitetsteori; Kenneth Anger; Anton LaVey; Anton Szandor LaVey; Church of Satan; Alejandro Jodorowsky; Mick Jagger; David Bowie; Rolling Stones; Lucifer; Svart mässa; Aleister Crowley; magick; film; experimentell film; filmkonst; konst;

  Sammanfattning : This study regards the influence of ’modern’ satanism on performative art in the nineteen sixties- and seventies. The methodological framework consists of performativity theory, religious visual culture and aesthetics of experimental film. LÄS MER

 2. 2. När en popstjärna dör : – en etnologisk studie om hur den offentliga sorgen tog sig uttryck efter beskedet om David Bowies bortgång

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Öberg Linda Maria; [2019]
  Nyckelord :ethnology; public grief; public mourning; death in popular culture; fandom; identity; etnologi; offentlig sorg; ritualisering; sorgeprocesser; media; David Bowie; musik; populärmusik; popstjärnor; musikartister; fans; idoler; identitet; sorgearbete; sorgeseder; döden i massmedia;

  Sammanfattning : Public grief reactions is a recurrent phenomena that can seem incomprehensible to the onlooker and sometimes even to the mourners themselves. This case study on the death of David Bowie discusses what takes place when fans mourn an idol with the object to gain more insight into what these reactions are, say and do along with how these public grief reactions are connected to form, space and time. LÄS MER

 3. 3. Blackstar - David Bowies sista studioalbum. En transtextuell studie av sångtexterna och deras betydelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Niklas Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :David Bowie Blackstar song lyrics narrative character transtextuality intertextuality Button Eyes Trickster literature music; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis examines the song lyrics of Blackstar, David Bowies last studio album, released in 2016. By identifying the narrative voice/voices of each song, their possible characters, and using the transtextuality theory, as defined by Gérard Genette, to analyse the interplay between lyrics, music, paratexts, rock videos and literary texts, the study's aim is to find interpretative meanings to each song, and to the album as a whole. LÄS MER

 4. 4. STÖRST AV ALLT ÄR…LÖGNEN - En studie i David Bowies gestaltning av Ibsens begrepp Livslögn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :livslögn; reifikation; David Bowie; litteratursociologi; sociology through literature; kritisk teori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med studien är att ur ett existentiellt perspektiv diskutera hur David Bowie, i sina texter, gestaltar Ibsensbegrepp livslögn. Genom en litteratursociologisk läsning av Bowies verk ämnar studien använda ett material somligger utanför sociologins traditionella ramar och på så sätt kunna synliggöra och diskutera sociologinsexistentiella begränsningar, i relation till livslögn. LÄS MER

 5. 5. The Longest Journey

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Markus Bowie; [2017]
  Nyckelord :post-internet art; conceptual art; contemporary art; fine art photography; google earth; photoshop; text art; satellite imagery; aerial photography; drone photography; bildkonst; konceptkonst; samtidskonst; textkonst; fotografi; måleri; collage; satellitbilder; flygfotografi; drönarbilder;

  Sammanfattning : The Longest Journey is an experimental Master essay which consists of 27 images with accompanying texts. Part of the images are digital photographs and part of them are images created through a special process involving different software tools – mainly Adobe Photoshop and Google Earth. LÄS MER