Sökning: "c socialt arbete med äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden c socialt arbete med äldre.

 1. 1. FÅR DE VARA MED? EN KVANTITATIV STUDIE AV BARNS DELAKTIGHET I UTREDNINGAR

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Christina Gaki Lindestrand; Marie-Louise Malmqvist; [2016]
  Nyckelord :BBIC; child welfare investigation; children; cooperative alliance; involvement; social workers; social services; barn; barnavårdsutredningar; delaktighet; samarbetsallians; socialsekreterare; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Lindestrand Gaki, C & Malmqvist, M-L Får de vara med? En kvantitativ studie om barns delaktighet i utredningar. Examensarbete i socialt arbete 15/30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2016. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med en vårdhund

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Magnusson; [2015]
  Nyckelord :Demens; KASAM; Vårdhund; Vårdpersonal; Äldre;

  Sammanfattning : Magnusson, C. Vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med en vårdhund. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2015. LÄS MER

 3. 3. Föräldrarnas syn på ungdomars minskande alkoholdrickande – En kvalitativ studie i Öckerö kommun

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karin Börjesson; [2010-08-11]
  Nyckelord :Ungdomar; alkohol; föräldrar;

  Sammanfattning : Jag har i denna kvalitativa uppsats studerat föräldrars inställning till ungdomars minskade alkoholkonsumtion i Öckerö kommun. Öckerö kommuns drogvaneundersökningar, som görs på den enda kommunala högstadieskolan, visar på att de ungdomar som inte druckit alkohol har ökat med 70 procent från år 2003. LÄS MER

 4. 4. Vänskapliga möten eller funktionella besök? En kvalitativ studie om äldres upplevelser av social gemenskap i hemtjänsten och av insatsen promenad.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Bengtsson; [2010-08-10]
  Nyckelord :äldre; hemtjänst; social gemenskap; promenad;

  Sammanfattning : Uppsatsen motiveras genom statliga rapporter om ett bristande socialt innehåll i hemtjänsten. Syftet är att beskriva och förstå hur äldre upplever social gemenskap med omvårdnadspersonal i samband med praktiska och omsorgsinriktade hemtjänstinsatser och hur äldre upplever beviljade promenader inom hemtjänsten. LÄS MER

 5. 5. ”Jag tycker inte att man skall be andra om hjälp” - En kvalitativ studie om anhörigvårdares situation i Japan

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maiko Shimoda; Åsa Andersson; [2010-04-22]
  Nyckelord :elderly; family- caregiver; Japan;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur anhörigvårdare i Japan beskriver sin situation som vårdgivare till äldre anhöriga. För att besvara detta har sex kvalitativa intervjuer med japanska anhörigvårdare genomförts. LÄS MER