Sökning: "c uppsats PR"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden c uppsats PR.

 1. 1. Sponsring till vilken nytta : för filantropi eller PR?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Jacksson; Elin Åkerblom; [2015]
  Nyckelord :CSR; Filantropi; Sponsring; PR; Samhällsnytta; Image;

  Sammanfattning : Titel: Sponsring till vilken nytta- för filantropi eller PR?   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Elin Jacksson och Elin Åkerblom   Handledare: Agneta Sundström   Datum: 2015 - Juni   Syfte: Syftet är att skapa ökad förståelse för företagens arbete med sponsring, vad som motiverar dem och vilken nytta arbetet bidrar till.   Metod: Uppsatsen har kvalitativ metod och komparativ design som omfattar tio semistrukturerade intervjuer riktade mot tio företag som marknadsför ett sponsorarbete på idrottsarenor. LÄS MER

 2. 2. Frilans: identitet och ideal : en surveyundersökning om frilansjournalisters yrkesideal och attityder till informations- och PR-uppdrag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joel Swahn; [2015]
  Nyckelord :arbetsvillkor; frilansjournalist; information; PR; yrkesideal; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats syftar främst till att studera frilansjournalisters attityder till den journalistiska yrkesidentiteten och yrkesideal samt till arbete inom information och PR, utifrån tidigare forskning om frilansjournalistik och medieteoretiska utgångspunkter. Frågeställningarna är: Vilka motiv hade frilansjournalisterna i populationen för att bli frilansare?Förändras motiven för frilansarbete inom journalistik under åren som frilansare? Hur påverkas den journalistiska yrkesidentiteten av att vara frilansare?Vilka drivkrafter ligger bakom att ta uppdrag utanför frilansjournalistik? Vilka drivkrafter ligger bakom att ta uppdrag inom information och/eller PR? Hur ser populationens attityder till olika yrkesideal ut, och hur kan dessa relateras till inställningen att ta uppdrag inom information och/eller PR?Enkätundersökningen genomfördes med alla frilansmedlemmar som ingår i SJF:s Frilanskatalogen. LÄS MER

 3. 3. Etik, ansvar och legitimitet : En kvalitativ studie om hur PR-konsulter förhåller sig till professionell etik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Helgesson; [2014]
  Nyckelord :Advocacy; Etik; PR-konsulter; påverkansarbete; Public Relations PR ; Legitimitet; Professionell etik;

  Sammanfattning : Titel: Etik, ansvar och legitimitet - En kvalitativ studie om hur PR-konsulter förhåller sig till professionell etik Författare: Elin Helgesson  Kurs, termin och år: MK032G Medie- och kommunikationsvetenskap GR (C) C-uppsats, HT13, 2013-2014. Antal ord i uppsatsen: 19 468 ord. LÄS MER

 4. 4. Är all publicitet bra publicitet? : Kontroversiell kommunikation och reklamkampanjen Unhate

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Marlene Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Kontroversiellt; PR; Reklam; Provocerande; Unhate; Benetton;

  Sammanfattning : Titel:Är all publicitet bra publicitet? Kontroversiell kommunikation och reklamkampanjen UnhateNivå: Kandidatuppsats, C-nivåOmråde: Medie- och kommunikationsvetenskapFörfattare: Marlene Jakobsson, V13MKandHandledare: Jonas Jonsson, Universitetsadjunkt, Institutionen för mediestudier – JMKDatum: Uppsatsen avser utfört uppsatsarbete mellan 2013-01-30 och 2013-05-21.Syfte: Mitt syfte med denna uppsats är att lyfta fram hur konsumenter samt varumärkesexperter upplever United Colors of Benettons reklamkampanj från 2011, Unhate. LÄS MER

 5. 5. En lektion i realtidskommunikation. : En kvalitativ studie om kommunikation som i realtid anpassas efter en särskild situation, händelse eller företeelse

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Max-Sebastian Hafelt; Joel Bergström; [2012]
  Nyckelord :Realtidskommunikation; realtidsmarknadsföring; marknadskommunikation; digital kommunikation; marknads-PR; kreativa budskapsstrategier.;

  Sammanfattning : • Titel: En lektion i realtidskommunikation: En kvalitativ studie om kommunikation som i realtid anpassas efter en särskild situation, händelse eller företeelse. • Författare: Joel S Bergström och Max Hafelt • Kurs: C-uppsats, 15 hp • Termin: Höstterminen 2011 • Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur utvalda kommunikatörer arbetar med realtidskommunikation, det vill säga, hur de arbetar med att anpassa kommunikation efter särskilda situationer, händelser och företeelser i realtid för att nå ut genom bruset. LÄS MER