Sökning: "c uppsats tillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden c uppsats tillgänglighet.

 1. 1. Experten eller konsumenten - vem påverkar oss mest? : En kvantitativ studie om skillnaden mellan expert- och konsumentrecensioner i media och på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mattias Strömberg Bennermo; Johan Ölund Svensson; [2015]
  Nyckelord :Konsumentrecensioner; expertrecensioner; internetanvändning; eWOM; internet; Generation Y;

  Sammanfattning : Titel: Experten eller konsumenten – Vem påverkar oss mest? Nivå: C-uppsats inom företagetsekonomi Författare: Mattias Strömberg Bennermo & Johan Öhlund Svensson Handledare: Akmal Hyder Datum: 2015-06-05 Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra expert- och konsumentrecensioner för att se vad som påverkar konsumenten mest inför ett köpbeslut av search goods. För att jämföra dessa har vi valt ut tre variabler för att kunna identifiera likheter och skillnader. LÄS MER

 2. 2. Röststyrning och text-till-tal i mobila enheter för personer med läs- och skrivsvårigheter : En studie om användbarhet och användarvänlighet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Simon Andersson; Simon Hagelin; [2013]
  Nyckelord :Röststyrning; text-till-tal; dyslexi; användbarhet; användarvänlighet; mobila enheter; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Användningen av mobila enheter, det vill säga smarta mobiltelefoner och surfplattor ökar ständigt och det nya mediet ställer helt nya krav på användbarhet och användarvänlighet. Vi tror att personer med funktionsnedsättning glöms bort i de nya smarta enheterna och att tillgängligheten i dessa enheter inte prioriteras och utvecklas tillräckligt bra. LÄS MER

 3. 3. Moderna processutvecklingsverktyg för organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Havar Ameen; Zakaria Sabra; [2013]
  Nyckelord :Processer; processutveckling; processutvecklingssystem; användarvänlighet; Business process management; processintegration;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats ämnar att studera prioriteringar hos användare i ett system för processutveckling, med syftet att skapa underlag för en omarbetad implementation. I vissa organisationer handlar det om att öka utnyttjandegraden av investerade resurser, och en sådan plattform ger en bättre kontroll över vilka delar i ett system som påverkas av processförändringar. LÄS MER

 4. 4. Elevers trygghet och tillgänlighet till elevhälsan : Ur skolpersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Marie Andersson; Marina Stalerova; [2012]
  Nyckelord :accessibility; student health; school personnel; support; safety; well-being; tillgänlighet; elevhälsa; skolpersonal; stöd; trygghet; välmående;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att undersöka hur skolpersonalen upplever det stöd som finns tillgängligt för eleverna på skolan. Studien genomfördes på en skola i Västsverige där tillvägagångssättet i studien var intervjuer med sex personer ur skolpersonalen. LÄS MER

 5. 5. Hur tillgänglighet till hjälpmedel kan tillgodose individuella behov av delaktighet och självständighet. En kvalitativ studie om IT-baserade hjälpmedel för kognitiva funktionsnedsättningar.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Noblía; Petra Wåhlstedt; [2010-08-12]
  Nyckelord :IT-baserade hjälpmedel; självständighet; delaktighet; tillgänglighet; psykiska funktionshinder; kognitiva funktionsnedsättningar; empowerment;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur IT-baserade hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan vara en resurs och ett medel för att uppnå större självständighet och delaktighet. Uppsatsen behandlar vilka hinder eller möjligheter det kan finnas för ett IT-baserat hjälpmedel att nå ut till individen. LÄS MER