Sökning: "digitalisering mobil"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden digitalisering mobil.

 1. 1. SURFPLATTOR I SLUTENVÅRDEN : En enkätstudie som utforskar patientperspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Grøstad; Josefine Waldén; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; eHälsa; Nova; Surfplatta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett steg i effektiviseringen av sjukvården är att i större utsträckning använda digitala lösningar för dokumentation. En vision med digitaliseringen i den svenska sjukvården är att vara bäst i världen till år 2025. Införandet av surfplattor som arbetsverktyg inom slutenvården förväntas därför öka i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelever och digitala resurser : En undersökning om gymnasieelevers användande av och förhållningssätt till digitala resurser i ämnet design

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johanna Månsson; [2019]
  Nyckelord :Design; digitalisering; gymnasieskolan; gymnasieelever; digitala resurser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur elever som läser gymnasieämnet design använder sig av digitala resurser. Materialet samlades in genom intervju och enkätundersökning. LÄS MER

 3. 3. Skillnad i skärmstorlek och skärmtyp: påverkan på inlärning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Zettergren; Mina Tavakoli; [2019]
  Nyckelord :E-learning; M-learning; Mobile-learning; screen size; learning; video lectures; e-lärande; m-lärande; Mobil-lärande; skärmstorlek; lärande; videoföreläsningar;

  Sammanfattning : I ett allt mer digitaliserat samhälle har även utbildningen blivit genomsyrad av denna digitalisering. Det har lett till en ökning i produktion av videoföreläsningar som studenter, på högskolenivå främst, allt oftare använder sig av i inlärningssyfte. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av analoga arbetsmoment : En intervjuestudie av applikationen "Storesprint" vid IKEA Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rickard Johansson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital transformation; implementering; applikation;

  Sammanfattning : Digitalisering utav analoga arbetsmoment innebär att man omvandlar en arbetsprocess som tidigare varit utförd manuellt till att göra om den så att den kan utföras enbart via en dator eller en mobil. I denna uppsats har IKEA Karlstad undersökts för att ta reda på hur de implementerat digitaliseringen utav några av sina arbetsprocesser och hur implementeringen har påverkat arbetet för de anställda på IKEA Karlstad. LÄS MER

 5. 5. Automatiska metoder för igenkänning, klassificering och extrahering av objekt från punktmoln insamlade med mobil laserskanning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Carl Ljunggren; Emil Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Mobil laserskanning; Automatiska metoder; Databearbetning;

  Sammanfattning : Digitalisering är för tillfället ett stort diskussionsämne och i de flesta delarnaav världen pågår det en övergång från analoga till digitala data. Digitala data ärmer flexibelt och kan innehålla mycket högre detaljnivå än vad som ärpraktiskt möjligt med analoga data. LÄS MER