Sökning: "examensarbete lärare om högläsning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden examensarbete lärare om högläsning.

 1. 1. Högläsning på högstadiet: elever och lärare om högläsning av skönlitteratur

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Elin Åkesson; [2019]
  Nyckelord :högläsning; högstadiet; skönlitteratur; elevers inställning; reading aloud; secondary school; literature; students´ attitude; Svenska; svenskundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka högläsning i dagens svenska skola. Som teoretiskt ramverk används Judith Langers litterära föreställningsvärldar och Lev Vygotskys zone of proximal development. Genom intervjuer med fyra lärare undersöks första syftet. LÄS MER

 2. 2. Syftet bakom högläsning i klassrummet : En studie bland lärare och elever i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hedvig Simoncic; Niklas Paulsson; [2019]
  Nyckelord :högläsning; skönlitteratur; didaktik; undervisning; klassrum; mellanstadium; grundskola; sensmoral;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare använder högläsningen i undervisningen och om de har några didaktiska strategier. Frågorna som ställts är: Vad finns det för didaktiska perspektiv i högläsningen? Vad finns det för syfte bakom val av bok och är eleverna medvetna om det? samt Vilken syn har eleverna på högläsningen? För att ta reda på detta har vi gjort kvalitativa intervjuer med fyra lärare och deras respektive elever har svarat på en kvantitativ frågeenkät. LÄS MER

 3. 3. Högläsning med individanpassning i en sociokulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Messing; Nina Thornqvist; [2019]
  Nyckelord :högläsning; individanpassning; läsförståelse; samtal; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning som gynnar läsförståelsen för samtliga elever i en klass. Vi ville undersöka om högläsningen, som ofta sker i helklass och är en gemensam aktivitet, kunde anpassas till den enskilde individen. LÄS MER

 4. 4. "Läsförståelse är nyckeln till allt" : En intervjustudie om åtta lärares arbete med läsförståelse i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Evelina Blom; Elin Vallin; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; bedömning; läsförståelseundervisning; högläsning; motivation;

  Sammanfattning : I detta examensarbete studerar vi hur verksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse. För att ta reda på detta har åtta lärare på fem skolor i tre olika kommuner intervjuats och på så sätt har lärarnas tankar och erfarenheter av begreppet läsförståelse samlats in. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse - mer än bara att förstå : fyra lärares beskrivningar av arbetet med läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Hanna Andersson; Hanna Sjöholm; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelseundervisning; faktorer; lässtrategier; textsamtal; högläsning; en läsande klass;

  Sammanfattning : I detta examensarbete studeras hur lärare beskriver sin utformning av läsförståelseundervisning i grundskolans tidigare år. För att göra studien möjlig har vi valt att intervjua fyra verksamma lärare. LÄS MER