Sökning: "fördelar med diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden fördelar med diskursanalys.

 1. 1. Jämställt, inte alltid för barnens bästa? : En kritisk diskursanalys om hur föreställningar kring mammaroller och papparoller påverkar utfallet i vårdnadstvister.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Milla Hanseblad; Jennie Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :Sole Custody; Parenting; Care Abilities; Gender Roles; Ensam vårdnad; Föräldraskap; Könsroller; Föräldraomsorg;

  Sammanfattning : Statistiken och mäns upplevelser av vårdnadstvister antyder att mammor har flera fördelar i de vårdnadstvister som leder fram till ensam vårdnad. I vår studie genomför vi en kritisk diskursanalys av de domar som har lett fram till ensam vårdnad i Stockholms tingsrätt under år 2018. LÄS MER

 2. 2. "I´m not ready for this, jag får inte ens in en tampong liksom" : En kritisk diskursanalys av hur fyra svenska Youtube-vloggar konstruerar sex

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alfred Veltman; Jenny Wennersten; [2017]
  Nyckelord :Vlogs; Youtube; multimodal critical discourse analysis; sex; sexuality; edutainment; infotainment; Vloggar; Youtube; multimodal kritisk diskursanalys; sex; sexualitet; edutainment; infotainment;

  Sammanfattning : Med det socialkonstruktionistiska antagandet att verkligheten skapas genom språkanvändning, undersökte denna studie hur sex konstrueras diskursivt i vloggar på Youtube. Materialet som analyserades var fyra stycken vloggar av Youtube-profilerna Therese Lindgren, Tova Helgesson, Lakidoris och Aina & Thobias. LÄS MER

 3. 3. Åk på utlandsstudier! För du är väl en karriärssiktare? En diskursanalys av svenska universitets webbsidor om utlandsstudier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Caroline Olsson; Klara Skog; [2016-07-01]
  Nyckelord :utlandsstudier; globalisering; entreprenörskap; kunskapsekonomi; subjektifiering; diskurs;

  Sammanfattning : Idag har utlandsstudier inga specifika lärandemål i universitetens styrdokument vilket gör att dess syfte och mål kan upplevas otydliga. Det är samtidigt en politisk målsättning att öka antalet utresande studenter och därför är det intressant att se hur universiteten skriver om utlandsstudier på deras webbsidor. LÄS MER

 4. 4. 10 000 nya invånare till Luleå! : En studie om en kommuns platsmarknadsföring i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Caroline Rönnberg; [2015]
  Nyckelord :Placemarketing; Social media; Facebook; Norrland; Municipality; Critical discourse analysis; Platsmarknadsföring; Sociala medier; Facebook; Norrland; Kommun; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Today, nine out of ten municipalities are active on social media and it has become increasingly popular among municipalities that make use of placemarketing to promote their particular region. A problem that is raised in this study is that the population of the municipalities in northern Sweden often is in decline. LÄS MER

 5. 5. Ska företagens ansvar bli vårt? : en studie om CSR-kommunikation på hemsidor

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Helen Olsson; Anton Larsson; [2015]
  Nyckelord :CSR communication; CSR; sustainability; websites; responsibility; context; discourse analysis; image analysis; CSR-kommunikation; CSR; hållbarhet; hemsidor; ansvar; kontext; diskursanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra och analysera hur företag som av konsumenter uppfattas som hållbara kommunicerar kring hållbarhet på sina hemsidor. En ökad förståelse inom området för CSR-kommunikation kan dels bidra till akademisk kunskap, men också ligga till grund för mer normativa modeller som kan skapa praktiska fördelar för företag. LÄS MER