Sökning: "fördelar med diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden fördelar med diskursanalys.

 1. 1. Gentlemannen och Förövaren En kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen av en misstänkt våldtäktsförövare i relation till våldtäktsmyter och maskuliniteter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Gertrudson; Linus Toftås; [2020-03-03]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; förövare; sociala kategoriseringar; våldtäktsmyter; maskuliniteter;

  Sammanfattning : Vi har utfört en kritisk diskursanalys på vilka konstruktioner av en misstänkt våldtäktsförövare i ett specifikt misstänkt våldtäktsfall görs samt hur de har hanterats i nyhetsrapporteringen. För att nå dessa konstruktioner har vi undersökt de sociala kategoriseringar som tillskrivs den då misstänkte förövaren inom nyhetsrapporteringen. LÄS MER

 2. 2. Klimat & Konsumtion – En diskursanalys av offentliga texter om bilar och utsläpp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :David Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; risksamhälle; konsumtion; klimat; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sverige har satt upp mål om att bli fossilfritt till år 2030. Detta mål avses uppnås genom politisk styrning och riskhantering, bland annat genom en nära 90 procentig förnyelse av den svenska fordonsflottan. Denna reglering påverkar både individen och samhället. LÄS MER

 3. 3. Överlevare, främling och gäst -En kritisk diskursanalys om Örebros mottagande av kvinnliga före detta koncentrationslägerfångar år 1945

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mirela Music; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att lyfta hur mottagandet av kvinnliga överlevare som kom med Röda Korsets vita bussar och vårdades på Engelbrektsskolans beredskapssjukhus i Örebro, skildrats i källmaterialet och vad detta kan säga om lokalsamhället år 1945. I studien har källmaterial från Örebro Stadsarkiv använts, samt pressrapporteringar från Nerikes Allehanda, Örebro Kuriren och Örebro Dagblad, samt en artikel av en verksam läkare på beredskapssjukhuset. LÄS MER

 4. 4. Vad säger du om artificiell intelligens, människa? : Diskurser, ramar och metaforer om AI i TT Nyhetsbyråns artiklar från 1980 till 2020

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2020]
  Nyckelord :Artifical Intelligence; discourses; framing; metaphors; discourse analysis; Artificiell intelligens; diskurser; framing; metaforer; diskursanalys;

  Sammanfattning : Forskare och teknologer talar om artificiell intelligens som en revolution lika omvälvande som industrialismen och investerare har skyhöga förväntningar. Detta medan det hos allmänheten finns både okunskap om och rädsla inför AI, även om AI redan i dag tillämpas inom områden som sjukvård och industri. LÄS MER

 5. 5. Vägen mot jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therese Gullberg; Louise Luukkonen; [2020]
  Nyckelord :byggbranschen; jämställdhet; jämställdhetsarbete; könsstruktur; kultur; könssegregation;

  Sammanfattning : De fördelar som en mer jämställd arbetsmarknad för med sig har börjat uppmärksammats, kvinnors tillträde till arbeten har ökat generellt, men i vissa branscher finns det fortfarande en tydlig begränsning som motar kvinnors inträde. Byggbranschen är ett exempel på en sådan bransch som inte är inbjudande för kvinnor eftersom den fortfarande är starkt mansdominerad, där normer och värderingar än idag är väldigt maskulina. LÄS MER