Sökning: "filmanalys"

Visar resultat 21 - 25 av 96 uppsatser innehållade ordet filmanalys.

 1. 21. Tecknande analys : VISUELLA METODER FÖR ANALYS AV BILD- OCH RÖRLIG BILD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Ylva Svensson; [2017]
  Nyckelord :Multimodalitet. Bildanalys. Filmanalys. Didaktik. Dekonstruktion.;

  Sammanfattning : Världen omkring oss är bild-intensiv och därför betonas vikten av en förmågan att uttryckaoss med och tolka bilder. Tranvänder vi i högsta grad fortfarande språkliga verktyg för attanalysera bilder. LÄS MER

 2. 22. And the Oscar goes to... : En feministisk filmanalys av de karaktärer som spelas av kvinnor som vunnit en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll mellan åren 2010 - 2015.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktoria Lindquist; Ida Cavallin; [2017]
  Nyckelord :Postfeminism; Oscar Academy; Female Leading Role; Feminist Film Theory; Laura Mulvey; Postfeminism; Oscars Academy; kvinnliga huvudroller; feministisk filmteori; Laura Mulvey;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Manligt och kvinnligt på Upper East Side : En kvalitativ studie av tv serien Gossip Girl ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Felicia Palm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är en filmanalys av tv serien Gossip Girl som ämnar att bidra till en förståelse kring konstruktionen av de kvinnliga och manliga rollerna. I studien analyseras samtida medierepresentationer med hjälp av teoretiska begrepp som femininitet och maskulinitet, media och representation, genus, stereotyper och identitet. LÄS MER

 4. 24. Spelfilmens korståggenom historien : En komparativ filmanalys av Hollywood produceradekorstågsfilmer från 1935 till 2006

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tomas Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Blandningen i vitögat - Representationen av vithet och svenskhet i filmtrilogin Snabba cash

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sarah Hirani; [2016]
  Nyckelord :representation; vithet; svenskhet; rasism; filmanalys; diskursanalys; kulturstudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den svenskproducerade filmtrilogin Snabba cash utkom under åren 2010-2013 och fick stor spridning. Handlingen utspelas huvudsakligen i Stockholm och tar avstamp i karaktärernas jakt på pengar genom kriminalitet. LÄS MER