Sökning: "filmanalys"

Visar resultat 21 - 25 av 97 uppsatser innehållade ordet filmanalys.

 1. 21. Harry Potter och fången från Azkaban : – en komparativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Harry Potter; Hermione Granger; Ron Weasley; narrativanalys; komparativ analys; filmanalys; adaption; komparation; karaktärer;

  Sammanfattning : Harry Potter-serien har kommit att bli en väldigt populär serie både hos barn och vuxna över hela världen. I både böckernas originalform och de adapterade filmerna har människor förälskat sig i berättelserna om Harry Potter och hans magiska värld. LÄS MER

 2. 22. Tecknande analys : VISUELLA METODER FÖR ANALYS AV BILD- OCH RÖRLIG BILD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Ylva Svensson; [2017]
  Nyckelord :Multimodalitet. Bildanalys. Filmanalys. Didaktik. Dekonstruktion.;

  Sammanfattning : Världen omkring oss är bild-intensiv och därför betonas vikten av en förmågan att uttryckaoss med och tolka bilder. Tranvänder vi i högsta grad fortfarande språkliga verktyg för attanalysera bilder. LÄS MER

 3. 23. And the Oscar goes to... : En feministisk filmanalys av de karaktärer som spelas av kvinnor som vunnit en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll mellan åren 2010 - 2015.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktoria Lindquist; Ida Cavallin; [2017]
  Nyckelord :Postfeminism; Oscar Academy; Female Leading Role; Feminist Film Theory; Laura Mulvey; Postfeminism; Oscars Academy; kvinnliga huvudroller; feministisk filmteori; Laura Mulvey;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Manligt och kvinnligt på Upper East Side : En kvalitativ studie av tv serien Gossip Girl ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Felicia Palm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är en filmanalys av tv serien Gossip Girl som ämnar att bidra till en förståelse kring konstruktionen av de kvinnliga och manliga rollerna. I studien analyseras samtida medierepresentationer med hjälp av teoretiska begrepp som femininitet och maskulinitet, media och representation, genus, stereotyper och identitet. LÄS MER

 5. 25. Spelfilmens korståggenom historien : En komparativ filmanalys av Hollywood produceradekorstågsfilmer från 1935 till 2006

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tomas Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER