Sökning: "global ekonomi who"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden global ekonomi who.

 1. 1. Managing Demand Variability by Distinguishing between Internal and External Variability : Investigating the Requirements for Managing Demand through Demand Shaping in B2B Companies

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ewelyn Strandberg; Ingrid Åsenius; [2022]
  Nyckelord :Demand shaping; Demand management; Demand variability; Internal demand variability; Forecasting; External demand variability; Integrating demand and supply; Styra efterfrågan; Variationshantering; Efterfrågevariation; Intern efterfrågevariation; Prognostisering; Extern efterfrågevariation; Integering av försäljnings- och leveransfunktioner;

  Sammanfattning : Due to the increasingly uncertain environments that global supply chains operate within, both due to component shortages and other types of challenges, the possibility of managing demand variability and balancing it with supply capabilities is getting more challenging. The primary way to deal with these fluctuations in demand is by building flexibility in the supply chain to meet the variations that occur and keep the customers satisfied. LÄS MER

 2. 2. Faktorer för en hållbar urban utveckling vid utformning av ett bostadsområde ämnat för studenter och unga vuxna : Ett konceptförslag för Yttervikens industriområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linnea Johansson; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Urbanization; Housing for young adults; Ytterviken; Circular economy; Hållbar utveckling; Urbanisering; Boende för unga; Ytterviken; Cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I majoriteten av Sveriges kommuner finns ett underskott av bostäder. De som främst berörs av bostadsbristen är de som är nya på bostadsmarknaden, där en stor andel utgörs av studenter och unga vuxna. LÄS MER

 3. 3. Kryptovalutors framväxt utifrån Actor-Network Theory : från riskfylld investering till ekonomins finrum

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Finlöf; Lovisa Andersson; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrencies; blockchain; actor-network theory; actors; translation process; Kryptovalutor; blockkedjeteknik; aktörsnätverk; aktörer; översättningsprocess;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om framväxten av kryptovalutor och blockkedjeteknik i den globala ekonomin. Kritik har riktats mot bankers och andra centraliserade intermediärers finansiella system, i form av ineffektiva processer, tillkommande avgifter och att användarnas integritet undermineras. LÄS MER

 4. 4. Horizontal Supply Chain Propagation from the Present Semiconductor Shortage

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jakob Glasberg; [2022]
  Nyckelord :Horizontal Supply Chain Propagation; Semiconductor Shortage; Difference in Differences; Corporate Finance;

  Sammanfattning : This paper examines the effects from the present semiconductor shortage from a horizontal supply chain propagation perspective. Using relationships data from the FactSet Supply Chain Relationships database, I find evidence supporting that the shortage of semiconductors has propagated horizontally in the supply chains. LÄS MER

 5. 5. SMALL AND MEDIUM SCALE ENTERPRISES (SMEs) IN THEDEVELOPMENT OF TOURISM IN THE GLOBAL SOUTH : THEIR ROLE AND CHALLENGES

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Isaac Mantey; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The tourism industry in many parts of the world is highly developed and this is attributed to the influx and fast growing of Small and Medium Enterprises (SMEs) operations in the sector. However, there seems to be paucity of studies on Small and Medium Scale Enterprises in the development of tourism in Africa in general and Ghana in particular. LÄS MER