Sökning: "greenwash"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet greenwash.

 1. 1. Sustainability and Profitability in Sweden : A Quantitative Study of Swedish Firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Lundin; Mattias Olandersson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Profitability; Sweden; ESG; Financial performance;

  Sammanfattning : The public's interest and awareness in sustainable options is growing, resulting in a higher demand for high levels of sustainability in companies. Therefore, the question whether there is a profit to be made from being sustainable is becoming increasingly more relevant. LÄS MER

 2. 2. Kan företag bidra till en hållbar konsumtion? En fallstudie om företagens externa kommunikationsstrategier.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maja Arborelius; Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate; Communication; Sustainable marketing; Signal theory; Sustainable consumption; Greenwash; Stakeholders;

  Sammanfattning : Studien besvarar vilka typer av kommunikationsstrategier som är mest relevanta för att företag ska kunna påverka och förmedla kunskap om hållbar konsumtion. Studien utgår från signalteori och informationsasymmetri för att tydligt visa vilka strategier som är bäst för företag att använda sig av för att kommunicera externt. LÄS MER

 3. 3. Grön IT i en svensk kommun : Realiseringen, motivationsfaktorerna samt styrdokumentens roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Andreas Jonsson; Robert Hurtig; [2017]
  Nyckelord :Green IT; sustainable development; motivational factors; control documents; sustainability; information technology; Grön IT; hållbar utveckling; motivationsfaktorer; styrdokument; hållbarhet; informationsteknologi;

  Sammanfattning : IT står för 2 % av det globala utsläppet av koldioxid vilket kan jämställas med utsläppet från flygindustrin. Trots det, och ihop med det externa tryck från samhället att arbeta mer hållbart, har majoriteten av Sveriges kommuner inte en strategi för hållbar IT. LÄS MER

 4. 4. Social Media as a new Mass Media tool for environmental consciousness; Case study of social media campaign #Kohälsa by Skånemejerier.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Carla Macotela Lopez; [2016]
  Nyckelord :Key concepts: social media; mass media; greenwashing; environmental consciousness; public sphere; social interaction; marketing campaigns; technology; social constructions; communication; representation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : If people understand how social media works, as an important new element of mass media, they can use social media advertising and social network strategies as a tool for helping environmental awareness in societies and communities. Social media can work as a tool to help consumers and companies detect when companies use greenwashing in their campaigns and in the information delivered about their products and services, to consumers and communities. LÄS MER

 5. 5. Forests in a bioeconomy : green future or greenwash?

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Daniel Hodge; [2016]
  Nyckelord :bioeconomy; forest sector; Sweden; bridging concept; framing analysis; perspectives;

  Sammanfattning : Bioeconomy is an emerging concept that is gaining momentum both in science and policy. More specifically, forests are recognised as a significant contributor to any development of a bioeconomy as a source of renewable biomass. LÄS MER