Sökning: "greenwash"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet greenwash.

 1. 1. Behind the Green Claims: A Critical Discourse Theory Approach - A study of the critical discourses derived from fashion brands green social media marketing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Ericsson; Jacqueline Rudeke; [2020-06-23]
  Nyckelord :Discourse theory; green social media marketing; neoliberal governance; responsibilisation;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Perceived Greenwashing: A Study of Attitudes

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Simon Johansson; Eddie Lindström; Junjie Liu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how brand attitude relates to perceived greenwashing. Brand attitude is connected to the attitude towards the advertiser and perceived greenwash from consuming green advertisement is directly related to the attitude towards that ad, it becomes relevant to explore how brand attitude influences perceived greenwash. LÄS MER

 3. 3. Sustainability and Profitability in Sweden : A Quantitative Study of Swedish Firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Lundin; Mattias Olandersson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Profitability; Sweden; ESG; Financial performance;

  Sammanfattning : The public's interest and awareness in sustainable options is growing, resulting in a higher demand for high levels of sustainability in companies. Therefore, the question whether there is a profit to be made from being sustainable is becoming increasingly more relevant. LÄS MER

 4. 4. Kan företag bidra till en hållbar konsumtion? En fallstudie om företagens externa kommunikationsstrategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maja Arborelius; Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate; Communication; Sustainable marketing; Signal theory; Sustainable consumption; Greenwash; Stakeholders;

  Sammanfattning : Studien besvarar vilka typer av kommunikationsstrategier som är mest relevanta för att företag ska kunna påverka och förmedla kunskap om hållbar konsumtion. Studien utgår från signalteori och informationsasymmetri för att tydligt visa vilka strategier som är bäst för företag att använda sig av för att kommunicera externt. LÄS MER

 5. 5. Grön IT i en svensk kommun : Realiseringen, motivationsfaktorerna samt styrdokumentens roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Andreas Jonsson; Robert Hurtig; [2017]
  Nyckelord :Green IT; sustainable development; motivational factors; control documents; sustainability; information technology; Grön IT; hållbar utveckling; motivationsfaktorer; styrdokument; hållbarhet; informationsteknologi;

  Sammanfattning : IT står för 2 % av det globala utsläppet av koldioxid vilket kan jämställas med utsläppet från flygindustrin. Trots det, och ihop med det externa tryck från samhället att arbeta mer hållbart, har majoriteten av Sveriges kommuner inte en strategi för hållbar IT. LÄS MER