Sökning: "hälsoresurser"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet hälsoresurser.

 1. 1. Kvinnors hälsa vid endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jenny Englund; Linnea Johansson; [2016]
  Nyckelord :endometrios; kvinna; hälsa; hälsohinder; hälsomotiv; resurser; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar ca 10 % av kvinnor i fertil ålder. Symtombilden kan se olika ut men domineras ofta av kraftig smärta vid menstruation. Endometrios är en så kallad dold sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Hantera din stress - få tid att arbeta : En kvalitativ studie om universitetslärares hantering av stress på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jennie Andersson; Sara Mazurs; [2014]
  Nyckelord :Universitetslärare; erfarenhetsbaserat lärande och KASAM;

  Sammanfattning : Stressrelaterade sjukdomar är ett problem som ökar i samhället. Universitetslärare upplever ofta känslan av att inte räcka till. Syftet med studien var att se hur universitetslärare lär sig att hantera stressorer på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. ”Det hade räckt med några positiva ord och någon som hade lyssnat i ett par minuter” En studie om nyblivna mammors upplevelser av dimensioner som hindrar vårdandet på BB

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Maria Johansson; Natascha van Riet; [2013]
  Nyckelord :BB-vård; moderskap; amning; vårdrelation; vårdlidande; upplevelser; hindrande dimensioner;

  Sammanfattning : Forskning har visat att den första tiden efter förlossningen är betydelsefull för att den nyblivna mamman skall finna trygghet i moderskapet. Att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär att vårdaren utgår från kvinnans egna hälsoresurser och själva vårdandet och vårdrelationen framträder då som centrala aspekter för att stödja och stärka. LÄS MER

 4. 4. Vårdlidande : En konsekvens av bristande omvårdnad med exempel från psykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Jäger; Arthur Tosati; [2012]
  Nyckelord :Psychiatric care; nursing; nurse; patient; deficiencies.; Psykiatrisk vård; omvårdnad; sjuksköterska; patient; brister.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Sjuksköterskors huvudsakliga mål är att respektera patientens integritet och självbestämmande i vården samt att ge omvårdnad så att patienten känner sig trygg. Inom psykiatrisk omvårdnad ska sjuksköterskor dessutom ha fördjupade kunskaper för att främja hälsoresurser hos patienter samt tillgodose patientens omvårdnadsbehov. LÄS MER

 5. 5. Fyra lekarbetspedagogers berättelser om barns lek, lärande och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Lena Jonsson; Linnea Hall; [2009]
  Nyckelord :narrative; attitude; playpedagogy; children; learning; health; berättelse; förhållningssätt; lekpedagogik; barn; lärande; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att lyfta fram och försöka förstå lekarbetspedagogers kunskap, förhållningssätt och erfarenheter som genom lekarbete påverkar barns hälsoresurser. I bakgrunden presenteras lekens betydelse för barns hälsa och utveckling, samt pedagogisk grundsyn som är av betydelse för uppfattningar om lekens pedagogiska värde. LÄS MER