Sökning: "hand rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden hand rehabilitation.

 1. 1. Exploring the Roles of Parents and Teachers for Intervention for Inclusive Education of Children in Need of Support in Low & Middle Income Countries of the Southern Region of Africa. A Systematic Literature Review from 2011-2020

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :FOLAKE SOYEGE; [2020]
  Nyckelord :School intervention; low and middle income countries; inclusive education; parents; teachers;

  Sammanfattning : Background: In this paper, we examine the role of parents and teachers in inclusive education intervention programmes.  Developing countries mostly have inclusive education policies in place, but implementation in many of such nations remain a serious challenge. LÄS MER

 2. 2. Rehabilitering av arm och handfunktion efter stroke med hjärndatorgränssnittstyrda exoskelett : En explorativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Nino Begovic; [2020]
  Nyckelord :brain-computer interfaces; exoskeleton; hemiplegia; physiotherapy; stroke; exoskelett; fysioterapi; hemiplegi; hjärndatorgränssnitt; rehabilitering; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke drabbar miljontals människor världen över varje år och medför ofta ensidiga motoriska nedsättningar som allvarligt reducerar förmågan till självständighet i vardagen. Fysioterapin efter stroke sker därför vanligen genom uppgiftsorienterad träning riktad mot att rehabilitera den motoriska förmågan på den affekterade sidan så att patienten kan återgå till ett självständigt liv. LÄS MER

 3. 3. Hållbar tillgänglighet : Ur ett User Experience perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefin Kristensen; [2020]
  Nyckelord :Sustainable accessibility; UX; user experience; disability interaction; disability; activity theory; Hållbar tillgänglighet; UX; användarupplevelse; disability interaction; funktionsnedsättning; aktivitetsteori;

  Sammanfattning : Fokus på arbetet ligger på hållbar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet görs i samarbete med en organisation vars medlemmar är familjer där en eller flera familjemedlemmar har en funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Evidensbaserad logopedisk intervention vid nedsatt hörförståelse hos personer med afasi : Ett systematiskt kunskapsunderlag

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Evelina Lindberg; Victoria Skoghag; [2020]
  Nyckelord :speech and language therapy; speech and language pathology; treatment; aphasia; auditory comprehension; speech perception; logopedi; behandling; afasi; hörförståelse;

  Sammanfattning : Among Swedish speech and language pathologists there is a need for extended knowledge of existing treatment methods for aphasia. Currently, there is an ongoing process to develop clinical guidelines for aphasia rehabilitation. LÄS MER

 5. 5. Evidensbaserad logopedisk intervention vid nedsatt ordmobilisering hos personer med afasi : Ett systematiskt kunskapsunderlag för behandlingsmetoder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Malin Palm; Therese Boman; [2020]
  Nyckelord :aphasia; treatment; anomia; speech-language pathologist; evidence; afasi; behandling; ordmobiliseringssvårigheter; logoped; evidens;

  Sammanfattning : Background: In Sweden there is currently no comprehensive information with in-depth descriptions, as well as degree of evidence, of treatment methods for word-finding difficulties, in aphasia. Clinical speech-language pathologists therefore often lack knowledge about the treatment methods that exist, their theoretical basis, how to perform the treatment, for what patients the methods are appropriate and what evidence they have. LÄS MER