Sökning: "hjälp för ungdomar med problematik"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden hjälp för ungdomar med problematik.

 1. 1. VUXENBLIVANDE, NÄR DÅ? En kvalitativ intervjustudie om arbetet med unga vuxna inom Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Andersson; Linnéa Skorupa; [2020-02-24]
  Nyckelord :Unga vuxna; Socialtjänst; Stöd; Ansvar; Avslutad vård;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med unga vuxna (18 till 21 år) som har haft långvarig kontakt med Socialtjänsten. För att besvara detta syfte har vi genomfört fyra individuella intervjuer med socialsekreterare från två olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. TVÅNG OCH MOTIVATION : Nödvändigt ont eller bara nödvändigt -En intervjustudie om de professionellas syn på tvångsupplevelsen inom öppenvården.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olof Lögdö; Christoffer Brunstedt; [2020]
  Nyckelord :Ungdomar; tvång; motivation; behandling; öppenvård;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka professionellas upplevelser kring hur motivationen till ett förändringsarbete kan komma att påverkas av att ungdomar upplever sig tvingade att delta i insatser hos socialtjänsten och öppenvården. För att besvara studiens syfte gjordes semistrukturerade intervjuer med fem professionella behandlare inom tre olika insatser på öppenvården. LÄS MER

 3. 3. En litteraturstudie om institutionsplacerade ungdomars hälsa samt betydande relationer under vårdperioden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecca von Rosen; Kosovare Sadrijaj; [2020]
  Nyckelord :Avvikande beteende; Betydande relationer figurer; Ungdomar i riskzonen; Ungdomar på institution; Självkänsla;

  Sammanfattning : 6,3 % av Sveriges ungdomar i åldern 13 – 19 år anmäls varje år till socialtjänsten.Anmälningarna beror i första hand på att ungdomarna har uppvisat bland annatskolrelaterade problem eller ett kriminellt beteende. LÄS MER

 4. 4. Vi bygger en framtid : En studie av fritidsledares uppfattningar om det brottsförebyggande arbetet inom fritidsgårdars verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ika Tillenius; [2020]
  Nyckelord :Fritidsgård; fritidsledare; brottsförebyggande verksamhet; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Brottslighet bland ungdomar är ett ökande problem i dagens samhälle. Landets fritidsgårdar är en betydelsefull plats att vara på för många utav Sveriges utsatta ungdomar. Detta medför en utmaning för personalen inom verksamheten, som i sitt arbete antas kunna hantera den problematik som kan uppstå i och med detta. LÄS MER

 5. 5. Den etniska identitetskrisen : En kvalitativ studie om hur unga vuxna med utländsk bakgrund uppfattar och hanterar sin etnicitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Niki Pour Metrahi; Yoel Escanilla; [2019]
  Nyckelord :Etnisk identitet; etnicitet; identitet; kultur; kulturell grupptillhörighet; tredje identiteten; blatte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur unga vuxna som växer upp i Sverige med utländsk bakgrund formar och reflekterar över sin etniska identitet, samt eventuella identitetskriser. En etnisk identitetskris syftar till upplevelsen av inte kunna identifiera sig med någon specifik etnicitet, som en följd av att växa upp med utlandsfödda föräldrar. LÄS MER