Sökning: "intern arbetsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden intern arbetsmarknad.

 1. 1. "Det är en bra arbetsgivare, men..." : En kvalitativ intervjustudie om varför unga medarbetare valt att avsluta sin anställning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Björnfot; Emma Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Arbetstillfredsställelse; Interaktion; IT; Förväntningar; Unga medarbetare; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden inom IT-branschen är i stor förändring då efterfrågan på IT-kompetens har ökat vilket beräknas leda till ett underskott på arbetsmarknaden. Fler företag kommer att efterfråga IT-kompetens och det leder till större konkurrens för att attrahera och behålla den. LÄS MER

 2. 2. Hur bevarar avdelningar kunskap? : - En kvalitativ studie av en matvarubutik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Arktedius; Malin Arnkvist; [2019]
  Nyckelord :Knowledge Management; Kunskap; Kunskapsbevaring; Avdelningar; Matvarubutik;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsbaserade samhälle har intresset för Knowledge Management ökat. Bakgrunden är att kunskap har växt fram som en viktig organisatorisk resurs samtidigt som det leder till konkurrensfördelar. LÄS MER

 3. 3. Intern Employer Branding – strategier för att behålla kvalificerade medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Seglem Löfgren; Anna Thulin; [2018]
  Nyckelord :Intern employer branding; employee retention; organisationskultur; arbetsvillkor; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsintensiva samhälle har humankapitalet blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för organisationer. På en alltmer rörlig arbetsmarknad där det råder stor brist på ingenjörer har det som följd blivit allt högre konkurrens mellan arbetsgivare om denna yrkesgrupp. LÄS MER

 4. 4. "Jag ska vidare - nu!" - En kvalitativ studie om kompetensförsörjning på dagens flexibla arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Garbov; Ellen Hansson Henne; [2018]
  Nyckelord :Flexibilitet; kompetensförsörjning; intern rörlighet; individualisering; otålighet; work-life-balance; globalisering; digitalisering; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur organisationer anpassar sitt arbete med kompetensförsörjning till dagens flexibla arbetsmarknad och arbetsliv. Studien utgår från två frågeställningar där den första frågeställningen handlar om hur HR-praktikerna i de valda organisationerna beskriver begreppen flexibilitet och kompetensförsörjning. LÄS MER

 5. 5. Corporate social responsibility och employer branding : En studie av skillnader i organisationsattraktivitet mellan olika aspekter av CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecka Lindström; Frida Öst; [2017]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; intern CSR; extern CSR; employer branding; organisationsattraktivitet; generation Y; person organizational fit; signalteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: På dagens arbetsmarknad råder det en hård konkurrens om kompetent personal. Organisationer har sett potentialen i att utvidga marknadsföringens användningsområde och skapa ett arbetsgivarvarumärke, ett så kallat employer brand(EB). LÄS MER