Sökning: "jämlikheten i sverige"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jämlikheten i sverige.

 1. 1. Idrotten -för samhällets vidareutveckling : Idrottsledares upplevelser av vidareförandet av samhällets normer och värderingar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Billberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idrotten och idrottsföreningarna i dagens samhälle är klassad som en av de största sociala institutionerna, där de aktiva barn och ungdomarna kommer i kontakt med samhällets olika normer och värderingar. Genom detta har regering och riksidrottsförbundet i Sverige vidtagit flertal åtgärder och satsat miljontals kronor på att upprätta en god, rättvisande, integrerande miljö där huvudperspektivet varit jämställdhet och jämlikhet mellan könen. LÄS MER

 2. 2. Demokratiutredningens arv : En idealtypsanalys av riksdagsmotioner gällande lobbyism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Per Frykebrant; [2014]
  Nyckelord :Lobbyism; reglering; idealtyper; demokrati; öppenhet; politisk jämlikhet; Robert Dahl; korporativism; pluralism;

  Sammanfattning : For the last decades, Sweden has transformed from a state with strong elements of corporatism, to a governance of pluralistic character. This development has opened up to a new form of participation – lobbyism – which since has spread and commercialized. LÄS MER

 3. 3. Omhändertaganden av romska barn – en studie om minoritetsstatus i LVU-ärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Mårtensson; [2011]
  Nyckelord :den sociala dimensionen; familjerätt; LVU; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågeställningar rörande romska barn, dvs. barn med minoritetsstatus i LVU-ärenden (lagen om vård av unga). LÄS MER