Sökning: "jaget på sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden jaget på sociala medier.

 1. 1. Jaget, miget och instaflödet : En kvalitativ studie om hur sociala medier kan verka som ett identitetsfrämjande verktyg i undervisningen om identitet och livsfrågor i religionskunskap för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna-Sara Andersson; [2020]
  Nyckelord :identity; existential questions; social media; religious education; identity development; teacher; identitet; livsfrågor; sociala medier; religionskunskap; identitetsutveckling; lärare;

  Sammanfattning : Sociala medier har på flera sätt förändrat vårt sätt att umgås med varandra. Barn och ungdomar är idag stora konsumenter av sociala medier och detta har med stor sannolikhet påverkan på deras identitet och självbild. LÄS MER

 2. 2. Det digitala jaget : En sociologisk studie om hur sociala medier formar unga kvinnors identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kajsa Forssberg; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; identitet; identitetsskapande; unga kvinnor; representation.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur sociala medier bidrar till att forma unga kvinnorsidentitet med fokus på följande frågeställningar: Hur upplever unga kvinnor att sociala medier påverkar dem, hur framställer sig unga kvinnor på sociala medier och hur väl upplever unga kvinnor att deras identitet på sociala medier speglar dem när de är offline. Studiens teoretiska ramverk har utgått ifrån Ervin Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv samt Judith Butlers(2007) performativitetsteori. LÄS MER

 3. 3. Samtidens gratisarbetare på jakt efter jaget? : En kvantitativ studie om ungdomars reflektion gällande dess identitetsskapande och roll som kommersiella sändare på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Stina Rosenlund; Lisa Ragnarsson; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; Sociala medier; Kommersiella budskap; Gratisarbeten;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vänner på Instagram? -En kvalitativ studie om Instagram, identiteter och vänskapsrelationer hos unga vuxna.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Jonnergård Stensson; Evelina Norgren; [2019]
  Nyckelord :Friendship; identity; young adults; Instagram.;

  Sammanfattning : Previous research has shown that social media impacts people's identities as well as their online communication as they maintain their online friendships. This study strives to further examine the relationship between daily Instagram usage in young adults’ life and its effect on their friendships and identities. LÄS MER

 5. 5. ”Man är ju också människa, man är ingen robot.” : En kvalitativ studie av polisers privata kommunikation online.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linus Jonsheden; Clautidia Waked; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media have opened up completely new opportunities for people to participate with their voice in the public sphere. Furthermore, we live in a world of promotional culture, where individuals who work with their personal brand, the visibility of an attractive lifestyle, are rewarded with social capital and symbolic means. LÄS MER