Sökning: "juridiska problem förvaltningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden juridiska problem förvaltningsrätt.

 1. 1. Brottsoffer, inte nationellt säkerhetshot - Utvisningshot och tillgång till rättsskipning för kvinnor utsatta för människohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melinda Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; brandväggar; firewalls; människohandel; inre utlänningskontroll; access to justice; tillgång till rättskipning; effektivt rättsmedel; betänketid; reflektionsperiod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Human trafficking for sexual purposes is a crime that mainly affects women coming from other countries. The women are brought to Sweden and forced to sell sexual services while under threat and hard control of their perpetrators. Fighting men's violence against women has for many years been an important goal for the Swedish government. LÄS MER

 2. 2. Det processuella rättsskyddet i ärenden om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Om den enskildes tillträde till allmän förvaltningsdomstol.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tina Jiahlin; [2017-03-31]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen har beskrivits som samhällets yttersta skyddsnät. Förvaltningsdomstolarna i Sverige har som huvudsaklig uppgift att kontrollera att besluten inom den offentliga förvaltningen blir materiellt korrekta. LÄS MER

 3. 3. Statlig tjänstetillsättning : State employee appointment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sebastian Hallberg; [2017]
  Nyckelord :tjänstetillsättning; statlig arbetsrätt; statstjänstemannarätt; arbetsrätt; förvaltningsrätt; myndighetsutövning;

  Sammanfattning : Den statliga arbetsrätten är ett akademiskt eftersatt område och det råder en brist på framställningar som gör ämnet mer överskådligt. Bestämmelserna som reglerar statlig tjänstetillsättning är spridda i ett stort antal författningar hänförliga till flera olika rättsområden. LÄS MER

 4. 4. Kommunal konkurrens - En granskning av reglerna om kommunal kompetens, laglighetsprövning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Anti-competitive activities by municipal entities has been the subject of legal discussion in Sweden for decades. Regulation on municipal authority and legality review in the Swedish Municipality Act (2017:725) was complemented with a so-called conflict resolution rule in the Competition Act (2008:579) in 2010. LÄS MER

 5. 5. Individualistisk inkomstbeskattning och kollektivistisk rätt till bistånd - Om rättsområdenas utveckling av synsättet på individen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Laurita Krisciunaite; [2017]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; rättshistoria; legal history; skatterätt; socialrätt; social and welfare law; tax law; sambo; makar; sambeskattning; särbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Socialtjänstlagen (SoL) utgår från hushållsgemenskap vid prövning av rätten till bistånd. En individ blir beviljad bistånd om denne inte kan försörja sig själv på annat sätt. Ett sådant sätt är bland annat hjälp från anhöriga. Makar och sambor förväntas bidra till varandras försörjning. LÄS MER