Sökning: "kodningsschema"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet kodningsschema.

 1. 1. Från dåtid till nutid : En studie om förändringar kring hållbarhetsredovisning mellan åren 1998–2019

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Thom Werner; William Johansson; Johan Finn Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reports; Signalling theory; Stakeholder theory; Business emissions; Equality; Corruption; Donation; Business Research; GRI; CSR; CSR history; Voluntary disclosure and Legitimacy theory.;

  Sammanfattning : Titel From then till now - A study of changes in sustainability reports from 1998-2019. Level Bachelor thesis in Business Administration Authors William Johansson, Johan Finn Rydberg, Thom Werner Tutor Esbjörn Segelod Date 2020-06-09 Keywords Sustainability, Sustainability reports, Signalling theory, Stakeholder theory, Business emissions, Equality, Corruption, Donation, Business Research, GRI, CSR, CSR history, Voluntary disclosure and Legitimacy theory. LÄS MER

 2. 2. Hållbara universitet? : En jämförelse mellan resepolicys och flygresor på svenska statliga universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Eva Andersson; [2020]
  Nyckelord :klimat; universitet; flygresor; resepolicy; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker flygresor vid svenska statliga universitet genom att jämföra resepolicys med verkliga utfall av koldioxidutsläpp. Reseriktlinjer hos Sveriges 15 statliga universitet har undersökts, och resepolicyerna har kvantifierats med hjälp av ett kodningsschema. LÄS MER

 3. 3. MOTSTÅND PÅ SOCIALA MEDIER: YOUTUBE : En kvalitativ innehållsanalys av motståndsrörelsen i Hongkong 2019

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Khaliun Sukhbaatar; [2020]
  Nyckelord :Hong Kong; YouTube; social media; democracy; extradition bill; resistance movement.; Hong Kong; Youtube; sociala medier; demokrati; utlämningsförslag; motståndsrörelse.;

  Sammanfattning : Social media is increasingly being used as a forum to engage in political events and using different kinds of social platforms has become an easier and faster way to conveying political messages to the outside world. The purpose of this study is to investigate how the social media platform YouTube is used as an instrument for a resistance movement and how the content in these videos are continuously changing by studying a specific case that takes place over a long period of time. LÄS MER

 4. 4. Hur redovisas hållbarhet? : - En studie över tid av svenska bostadsutvecklare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Georgsson; Malin Vällfors; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; bostadsutveckling; innehållsanalys; intressentteorin; legitimitetsteorin och impression management.;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit allt mer aktuellt i dagens samhälle. Den framväxande kunskapen har bidragit till att företag redovisar sitt hållbarhetsarbete i en allt större omfattning. En viktig del av samhället är bostadsutvecklare, vilka även står för en stor del Sveriges utsläpp idag. LÄS MER

 5. 5. Lärares användning av kommunikativa drag i svensk matematikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Moa Palm Svensson; [2019-07-01]
  Nyckelord :math-talk; mathematic; communication; teaching; questions;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på hur lärare i årskurs 1-3 använder sig av kommuni- kativa drag för att skapa matematiska samtal där elevernas lärande och utveckling av matema- tiskt tänkande står i fokus. Det med fokus på lärarens orkestrering med hjälp av frågeställ- ningar samt uppmaning till att tänka tyst. LÄS MER