Sökning: "kohesion"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet kohesion.

 1. 1. Tecken på lärande : Sociosemiotisk-multimodal analys av två läroböcker i matematik

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Lindkvist; Erica Nordin; [2019]
  Nyckelord :kohesion; läromedel; matematik; utbildning; grundskolan; sociosemiotik; multimodalitet;

  Sammanfattning : Läroböcker i den svenska matematikundervisningen har en lång tradition bakom sig och används frekvent, lärare har även en positiv inställning till dessa böckers innehåll och struktur. Lärobokens funktion är att den ska användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisning, den är en artefakt konstruerad för att skapa sammanhang och lära ut komplex matematik. LÄS MER

 2. 2. Characterizing flowability of metal powders

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :David Correa Zapisotski; Martin Wallhed; [2019]
  Nyckelord :Powder Metallurgy;

  Sammanfattning : Powder metallurgy is a growing field with much potential. The core purpose and problem in this work is attempting to describe and understand what and how metal powder properties impact powder flowability. LÄS MER

 3. 3. Multimodala elevtexter : Elever synliggör sina kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Lindström; [2019]
  Nyckelord :Multimodalitet; semiotiska resurser; transformation; transduction; komposition; rytm och kohesion.;

  Sammanfattning : Vi uttrycker oss multimodalt dagligen vilket innebär att vi använder olika modaliteter när vi kommunicerar med andra. Det har visat sig att om elever får möjlighet att konstruera sin egen kunskap och omformulera kunskapen genom att uttrycka sig med hjälp av en annan modalitet än ursprunget, stärker det elevens lärande, detta kallas transduction. LÄS MER

 4. 4. Språkbruket i gymnasieskolans matematikböcker : Hinder och möjligheter för en gynnsam utveckling av ett matematiskt tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna Sellgren Gauffin; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk i matematik; läroboksanalys; koherens; kohesion; makrostrukturer;

  Sammanfattning : Many students start upper secondary school with a lack of basic knowledge in mathematics from pri-mary school. The aim of this study is to investigate, analyse, illustrate and compare verbal language use in the introduction parts in two mathematics textbooks for upper secondary school to find out how comprehensible the texts are for readers with limited previous knowledge in mathematics. LÄS MER

 5. 5. Effektivitet och sammanhållning i grupp - En studie av poliser i yttre tjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Niklas Wallgren; Julia Krill; [2017]
  Nyckelord :Kohesion; sammanhållning; effektivitet; yrkeskultur; grupper; prestation; polisen; Group Environment Questionnaire - Work Team Version; Team Effectiveness Scale.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka sambandet mellan kohesion (sammanhållning) och effektivitet i arbetsgrupper, vilket mättes i enkätundersökning med en svensk översättning av Group Environment Questionnaire - Work Team Version och Team Effectiveness Scale. Studien ville undersöka i vilken grad upplevd kohesion korrelerar med upplevd effektivitet inom arbetsgrupper på en polisstation med poliser i yttre tjänst. LÄS MER