Sökning: "kolinnehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet kolinnehåll.

 1. 1. Biogent kol i träbaserade produkter från svensk skogsindustri och kolets inbindningstid : En analys av potentialen att öka inbindningstiden i det årliga tillskottet av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Rosendal; [2020]
  Nyckelord :wood-based products; biogenic carbon; carbon content; climate change; forest industry; sawn timber; pulp and paper industry; bioenergy; träbaserade produkter; biogent kol; kolinnehåll; klimatförändringar; skogsindustri; sågade trävaror; massa- och pappersindustrin; bioenergi;

  Sammanfattning : Nivåerna av växthusgaser i atmosfären har ökat drastiskt de senaste århundradet, till följd av mänsklig aktivitet. Det krävs en stor omställning för oss människor om klimatförändringarna ska motverkas och för att konsekvenserna för planeten inte ska bli allt för stora. LÄS MER

 2. 2. Kolbestånd i restaurerade våtmarker, En fältstudie av anlagda våtmarker i Lunds kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Simon Lin; [2020]
  Nyckelord :Kolbestånd; kolhalt; kolinlagring; kolsänka; sediment; våtmark; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sedimentation of organic carbon in shallow lakes and wetlands removes CO2 from the atmosphere and can be considered a natural carbon sink. Actions toward regulating restored wetlands as carbon sink would provide Lund municipality with solution to combat CO2 emission goals for the future. LÄS MER

 3. 3. Carbon materials from biomass for supercapacitors

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Jaskaran Singh Malhotra; [2020]
  Nyckelord :Supercapacitors; Activated Carbon; Energy Storage; Biomass conversion; Electrochemical Energy Storage; Pyrolysis; Superkapacitatorer; Aktivt kol; Energilagring; Biomassa omvandling; Elektrokemisk energilagring; Pyrolys;

  Sammanfattning : The fast pyrolysis plant at RISE – ETC, Piteå produces carbon rich chars in bulk from various sources of biomass as feedstock. These in-house manufactured carbon rich chars were upgraded via pyrolysis as well as chemical activation using KOH to enhance their potential as an electrode material for supercapacitors. LÄS MER

 4. 4. Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar : befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Björn Skålberg; Jacob Stenlund; [2020]
  Nyckelord :biokol; biochar; växtbädd; pyrolys; jordförbättring; vitalisering;

  Sammanfattning : Biokol är en produkt med högt kolinnehåll. Upptäckten av biokol “Terra preta” kommer från Sydamerika där biokol var en restprodukt som visade sig ha mycket positiva effekter på växtligheten. LÄS MER

 5. 5. Standardization of Eddy Current Testing Calibration for Valve Spring Wire

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Annick Ingabire; Robin Olsson; [2018]
  Nyckelord :NDT; ECT; Steel wire; artificial defect; crack; Calibration; NDT; ECT; ståltråd; konstgjorda defekter; sprickor; kalibrering;

  Sammanfattning : Elektromagnetisk provning (ECT) har blivit en av de mest använda metoderna för attkvalitetssäkra produkter där icke-destruktiv testning av material krävs. Vid provning av ståltrådinteragerar utrustningen med det testade materialet och upptäcker ytdefekter och, i vissomfattning, om strukturen skiljer sig från det kalibrerade provet. LÄS MER