Sökning: "träbaserade produkter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden träbaserade produkter.

 1. 1. IKEA Land Use Footprint : Quantification of Carbon Emissions and Removals from Forest Lands, Plants and Wood Products

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Celia Cacho Salvador; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accounting for carbon removals and reducing the carbon emissions related to the LULUCF sector has become a relevant target to limit the global temperature rise to 1.5ºC, in alignment with the Paris Agreement. LÄS MER

 2. 2. Biogent kol i träbaserade produkter från svensk skogsindustri och kolets inbindningstid : En analys av potentialen att öka inbindningstiden i det årliga tillskottet av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Rosendal; [2020]
  Nyckelord :wood-based products; biogenic carbon; carbon content; climate change; forest industry; sawn timber; pulp and paper industry; bioenergy; träbaserade produkter; biogent kol; kolinnehåll; klimatförändringar; skogsindustri; sågade trävaror; massa- och pappersindustrin; bioenergi;

  Sammanfattning : Nivåerna av växthusgaser i atmosfären har ökat drastiskt de senaste århundradet, till följd av mänsklig aktivitet. Det krävs en stor omställning för oss människor om klimatförändringarna ska motverkas och för att konsekvenserna för planeten inte ska bli allt för stora. LÄS MER

 3. 3. The Swedish forest industries' view on the future market potential of nanocellulose

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Johan Eklund; [2014]
  Nyckelord :nanocellulose; innovations; strategy; resources; alliances;

  Sammanfattning : General concerns about environmental issues may mean that the demand for bio-based products will increase. Opportunities that arise on markets, together with the declining demand for newsprint, may trigger firms in the Swedish forest industry to increase their development of new products. LÄS MER

 4. 4. Epoxidised linseed oil as hydrophobic substance for wood protection : technology of treatment and properties of modified wood

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Victor Fernández-Cano; [2013]
  Nyckelord :dimensional stability; epoxidised linseed oil; FT-IR spectroscopy; impregnation; leaching; linseed oil; mechanical properties; modified wood; Scots pine sapwood; two-step process;

  Sammanfattning : Public concern about the release of toxic compounds from wood-based products drives legislation towards enforcing industries to find and use more sustainable solutions for wood treatment. Plant oils are good alternatives to treat wood, minimizing or even neutralizing the impact on the environment. LÄS MER

 5. 5. Trämaterial i offentlig miljö : en studie av park- & lekutrustning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Brita Svensson; [2013]
  Nyckelord :trämaterial; certifiering; impregnering; angrepp; underhåll; lärk; furu; utomhus;

  Sammanfattning : Idag finns det väldigt många olika färdiga träprodukter som företag och kommuner köper in och placerar ut i den offentliga miljön. Många gånger blir detta inget aktivt val, där man väger för och nackdelar med de olika alternativen. Besluten fattas istället ofta utan att det reflekteras djupare över materialvalet. LÄS MER