Sökning: "konkurrensbegränsande avtal artikel 101 FEUF"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden konkurrensbegränsande avtal artikel 101 FEUF.

 1. 1. Shoppa som en ortsbo - En rättsdogmatisk studie om geoblockering på videospelsmarknaden inom EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rickard Carlsson; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; geoblockering; videospel; immaterialrätt; rättsvetenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande uppsats ämnar till att granska gränserna för när företag på videospelsmarknaden får vidta geoblockerande åtgärder. Fokus ligger på förbudet mot konkurrensbegränsande avtal enligt artikel 101 FEUF samt tillämpningsområdet för artikel 4.1.b i geoblockeringsförordningen. LÄS MER

 2. 2. Restriction by Object: A Restriction Based Purely on Experience or Also on Effects?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joar Lindén; [2021]
  Nyckelord :EU law; EU competition law; competition law; restriction by object; by object restriction; by object types of collusion; anti-competitive object; restriction by effect; context; economic and legal context; counterfactual assessment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 101 TFEU prohibits agreements between undertakings that restrict competition either by object or effect. Restricting competition by object or effect are alternative conditions. Problematically, both the concept of a restriction by object and its relation to restrictions by effect are obscure. LÄS MER

 3. 3. Patentförlikningar inom läkemedelssektorn och förbudet mot konkurrensbegränsande avtal – en jämförelse mellan EU-rätt och amerikansk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Brännström; [2020]
  Nyckelord :patentförlikningar; konkurrensrätt; patenträtt; förbjudna konkurrensbegränsande avtal; artikel 101 FEUF; Sherman Act 15 U.S.C. § 1; läkemedelssektorn; patent settlements; competition law; antitrust law; patent law; originator company; generic company; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Läkemedelsmarknaden är uppbyggd runt företag, så kallade originalföretag, som utvecklar nya läkemedel och patenterar dessa. Patent är viktigt eftersom det ger originalföretagen en tidsbegränsad monopolistisk marknadsställning. LÄS MER

 4. 4. Onlineplattformar och prisparitetsvillkor - Konkurrensbegränsande avtal genom syfte eller resultat?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Blixt; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Förmögenhetsrätt; Competition law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Onlineplattformar är en väl integrerad del av den digitala handeln, några exempel är Amazon Marketplace, Booking.com och Expedia. I onlineplattformarnas avtal med leverantörer återfinns ofta en prisparitetsklausul. LÄS MER

 5. 5. Prisalgoritmer – ett instrument för konkurrensbegränsande samverkan : En studie om hur användningen av algoritmer påverkar förståelsen för olika samverkansformer och tillämpningen av artikel 101(1) FEUF.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rodi Adelsson; [2019]
  Nyckelord :Competition law; pricing algorithms; anti-competitive agreements; collusion; article 101 1 TFEU.; Konkurrensrätt; prisalgoritmer; konkurrensbegränsande samverkan; konkurrensbegränsande avtal; artikel 101 1 FEUF;

  Sammanfattning : .... LÄS MER