Sökning: "krönika"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet krönika.

 1. 1. Män, ändå… En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svenska dagstidningars opinionsjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olof Svahn; Linus Dahlbäck; [2018-02-08]
  Nyckelord :Opinionsjournalistik; Jämställdhet; Ledare; Krönika; Könsmärkning; Kvantitativ Innehållsanalys; Dagstidningar; Kvällstidningar; Lokaltidningar; Opinion Journalism; Gender Typing; Quantitative Content Analysis.;

  Sammanfattning : Title: Män, ändå… – En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svenskadagstidningars opinionsjournalistik.Authors: Olof Svahn and Linus Dahlbäck.Subject: Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. of journalism, media andcommunication (JMG) Gothenburg University. LÄS MER

 2. 2. ”Hon dog på grund av dåliga politiska beslut” En fallstudie på opinionsmaterial om den MS-sjuka kvinnan som dog på en offentlig toalett

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Engström; Moa Carlsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :ledare; insändare; disability; news; multiple sclerosis; representation; opinion; role; roll; funktionsvariation; MS; multipel skleros; funktionshindrade; nyheter; media; LSS; assistans; debattartiklar; krönika;

  Sammanfattning : This study examines the news report of a case with a woman with multiple sclerosis who died in a public bathroom at a shopping mall in Malmö, in October 2016. We also study the way she and her death is used in articles and texts of opinion and the arguments used in the debate. LÄS MER

 3. 3. I gränslandet mellan journalistik och reklam : En semiotisk analys av native advertising i svensk nättidning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Wilma Isenborg; [2017]
  Nyckelord :semiotik; denotation; konnotation; native advertising;

  Sammanfattning : I och med informations- och kommunikationsteknikens snabbt framskridande utveckling så har även sätten att nå ut med kommersiella budskap förändrats. Internets framfart och en utbredd användning av digital teknik har möjliggjort en stor spridning av kommersiella medieinnehåll. LÄS MER

 4. 4. Judisk identitet i Sverige : En studie av Judisk Krönika 2010 - 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Andrén; [2017]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; judendom; identitet; judisk identitet; Judisk Krönika; hermeneutik;

  Sammanfattning : I detta arbete skriver jag om judisk identitet i Sverige så som den framkommer i Judisk Krönika 2010-2011. Vad det finns för knep för att skapa och upprätthålla en judisk identitet. Vad identifierar man sig med? Jag har använt mig av tidskriften Judisk Krönika årgång 2010-2011 som primärkälla, med chefredaktören Jackie Jakubowski. LÄS MER

 5. 5. Toaster ovens och Racketeers - Lexikala översättningsproblem vid mottagaranpassning av två amerikanska krönikor om dataspel

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Martin Emmerberg; [2016]
  Nyckelord :funktionell översättning; lexikala problem; mottagaranpassning; dataspel; krönika; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen bygger på en översättning av två amerikanska krönikor om dataspel, skrivna av Ian Bogost och publicerade i antologin How to Talk About Videogames (2015). Uppsatsens inleds med en textanalys av källtexten som baseras på Lennart Hellspong & Per Ledins analysmodell (1997). LÄS MER