Sökning: "kundvärdeskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kundvärdeskapande.

 1. 1. Kundvärdeskapande genomsjälvbetjäningsteknologi – hiss eller diss? : En kvantitativ studie om kundensvärdeskapande i förhållande till paketboxarsom leveransmetod

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för tjänsteforskning (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fanny Leiding; Alice Lundgren; [2021]
  Nyckelord :självbetjäningsteknologi; sista-milen-leveransen; kundvärde; värdeskapande; kundupplevelse; kundnöjdhet; e-handel; paketboxar; tjänsteanvändningsnivå;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Värdeskapande inom idrottsevenemang : Hur arbetar arrangörer för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sofia Gyllensvärd; [2018]
  Nyckelord :Sport event; customer value; customer value creation; co-creation; servicelogic; service-dominant logic; DART-model; Idrottsevenemang; kundvärde; kundvärdeskapande; co-creation; servicelogik; service-dominant logik; DART-modellen;

  Sammanfattning : I Sverige har vi flera stora idrottsevenemang som var för sig lockar tiotusentals deltagare varje år. Arrangörerna av dessa idrottsevenemang har i uppgift att leva upp till varje deltagares (kunds) förväntningar och tillfredsställa deras behov. LÄS MER

 3. 3. Framgång på nätet - En studie om Let's Deals kundvärdeskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Landén; Richard Milch; [2016-09-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknaden förändras hela tiden och idag är konsumentens åsikt viktigare än någonsin. Marknaden har blivit mer centrerad kring konsumenten vilket har lett till att konsumenterna har stor inverkan på vad produkterna ska ha för funktioner. LÄS MER

 4. 4. Kundvärdeskapande- Konkurrensförmåga genom transportkvalitativa egenskaper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Franke; Moa Gustafsson; [2015-10-02]
  Nyckelord :Kundvärde; strategi; konkurrensförmåga; transportkvalitet; differentiering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Utveckling inom handel och globalisering har bidragit till ökad konkurrens för aktörerna på transportmarknaden. Marknadens komplexitet och nya krav på transportleverantörerna har förändrat konkurrenssituationen. Att fokusera på kunden har blivit centralt för att vara konkurrenskraftig. LÄS MER

 5. 5. Kundvärdeskapnade attribut - En studie av hur värdeskapande attribut tar sig uttryck i kläddetaljhandelsföretags ekonomistyrning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Gamme; Johan Lindelöw; [2009-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Kundvärdeskapande attribut - En studie av hur värdeskapande attribut tar sig uttryck i kläddetaljhandelsföretags ekonomistyrning Bakgrund och problemformulering: Kunden har blivit ett allt mer centralt begrepp inom ekonomistyrningen. Många försök har gjorts för att ta fram tekniker som innefattar kunden på olika sätt. LÄS MER