Sökning: "lära ut i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden lära ut i skolan.

 1. 1. Digitala verktyg i grundskolan : En studie om vilken betydelse digitala verktyg har för läs- och skrivinlärning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Niklas Rönningborn; Arbër Robeli; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; motivation; samarbete;

  Sammanfattning : Skolan och samhället har under de senaste decennierna gått igenom en digital revolution. Digitala verktyg blir allt viktigare att lära sig använda och kommer vara en förutsättning för att följa med i samhällets utveckling. LÄS MER

 2. 2. Interaktiv högläsning och dess möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Egvärn; Neda Antic; [2021]
  Nyckelord :Interaktiv högläsning; Läsförståelse; Läsintresse; Läsutveckling; Ordförråd;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att undersöka vilka möjligheter interaktiv högläsning har för att främja barns läsutveckling. Frågeställningen som ska besvaras är; vilka möjligheter har interaktiv högläsning i skolan och hemmet för barns läsutveckling?Inledningsvis presenteras den relation vår kunskapsöversikt och syfte har till styrdokumenten samt internationella kunskapsmätningar. LÄS MER

 3. 3. Lärares digitala kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Max Weiland; Louis Secka; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; kunskapsöversikt; pedagogik; didaktik; bild;

  Sammanfattning : Skolverket har som ett mål att skolan skall forma digitalt kompetenta elever. Det innebär atteleverna ska lära sig behärska entreprenörskap, kreativitet samt förmåga att förstå hurdigitaliseringens påverkan på samhället (Skolverket, 2020). LÄS MER

 4. 4. Motivera elever till ökad kommunikation i engelska som andraspråk : Vad är framgångsrikt i klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Margaretha Granath; Therese Nyholm; [2021]
  Nyckelord :English; Willingness to communicate; Classroom communication; Second Language Learning; Teaching methods; Anxiety; “Engelska på fritiden och Engelska i skolan”; Speech communication och Student motivation.;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt över hur lärare kan motivera sina elever att hitta viljan attprata engelska i klassrummet med hjälp av sina engelsklärare. Syftet med denna studie är attta reda på vad forskningen säger om vilka metoder som är framgångsrika att använda iklassrummet, och mer specifikt, att besvara frågeställningarna: “Hur motiverar engelskläraresina elever att hitta viljan att prata engelska i klassrummet? samt “Vad är framgångsrikt attanvända i klassrummet? För att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte har visystematiskt tagit fram, analyserat och sammanställt vetenskapliga studier om ämnet. LÄS MER

 5. 5. Applying Similarity Condition Embedding Network to an industrial fashion dataset

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Törnegren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To create a fashionable outfit one needs to take into account several different similarity conditions between clothing items, such as season, colour, what kind of context the outfit is supposed worn in etc. This is of course a hard task for a human to do but an even harder task for a computer to solve. LÄS MER