Sökning: "kredit rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden kredit rätt.

 1. 1. Återtagandeförbehåll – En effektiv säkerhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Frank Almqvist; [2014]
  Nyckelord :ägarrätt; ägandeförbehåll; äganderättsförbehåll; ägarförbehåll; sakrätt; återtagandeförbehåll; äganderätt; retention of title clause; utvidgat återtagandeförbehåll; klausul; säkerhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a creditor in commercial transactions, a promise to pay is seldom sufficient. For that reason the creditor would like to secure his claim to minimise the risks arising from the contract under the credit terms. One way of securing his claim is by using retention of title clause. LÄS MER

 2. 2. Snabblån : De lege lata och de lege ferenda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Dejan Pucar; Jacob Russell; [2014]
  Nyckelord :Swedish Financial Service Authority; payday loan; overindebtness; supervision; Consumer Credit Act; consumer protection; Act regarding some credits to consumers; the rule of health; credit reference; Finansinspektionen; snabblån; sms-lån; överskuldsättning; tillsyn; konsumentkreditlagen; konsumentskydd; lag om viss kreditgivning till konsumenter; sundhetsregeln; kreditprövning;

  Sammanfattning : Utveckling på kreditmarknaden har gett upphov till nya kreditformer. Ett exempel på en sådan kredit är snabblån. Snabblån utmärks av att det är kortfristiga lån på låga belopp som konsumenterna erhåller inom en kort tidsperiod. Vidare är låneprocessen enkel. LÄS MER

 3. 3. Reviderade eller oreviderade småföretag : En studie från långivarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexandros Danatzis; Ezequiel da Luz; [2013]
  Nyckelord :Kreditbedömning; Kreditprocess; informationsasymmetri; revisionsplikt; kreditgivning; reviderade årsredovisningar;

  Sammanfattning : Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små bolag i Sverige. Definitionen av småföretag i detta sammanhang är de aktiebolag som underskrider två eller tre av följande krav: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning SOU (2008:32). LÄS MER

 4. 4. Bankers kreditbedömning av små företag : Med hänsyn till reformen om slopad revisionsplikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Anna Kron; Tobias Öjersson; [2012]
  Nyckelord :kreditbedömning; revisionsplikt; små företag;

  Sammanfattning : Krediter från banker är ett vanligt sätt för svenska företag att finansiera sin verksamhet. Revisionsberättelsen har sedan en längre tid varit en del av de årsredovisningar som granskas vid kreditbedömningen. LÄS MER

 5. 5. Creditor protection in credit securities typical to ships and competition in its realisation - a rem study under Swedish jurisdiction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Ahlqvist; [2011]
  Nyckelord :Sjörätt; sakrätt; förmögenhetsrätt; kredit; obestånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kreditsäkerheter i fartyg kan upplåtas genom ett flertal olika konstruktioner. Denna uppsats avhandlar tre utav dessa varianter; sjöpanträtt i fartyg, retentionsrätt och ägarförbehåll till helt fartyg. Sjöpanträtt i fartyg är en legal panträtt som i princip inte kan upplåtas genom avtal. LÄS MER