Sökning: "ledarskap affärssystem"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ledarskap affärssystem.

 1. 1. Affärssystem – Utmaningar och framgångsfaktorer för en framgångsrik implementeringsprocess : En multipel fallstudie för små- till medelstora företag verksamma i naturstensbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andrea Hildebertsson; Kajsa Ericsson; [2019]
  Nyckelord :SME; ERP-System; Implementation; Success factors; Challenges Natural Stone Industry; SMF; Affärssystem; Implementering; Framgångsfaktorer; Utmaningar Naturstensbranschen;

  Sammanfattning : Enterprise resource planning system (ERP system) is a standardized support system that aims to support the various functions of a company. Companies have different conditions for a successful implementation process due to the complexity of the ERP system. LÄS MER

 2. 2. Arbetslivspedagogik vid implementering av affärssystem : en inblick i lärande, ledarskap och organisationsförändring vid en systemintegration.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ola Roxendal; [2012]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medarbetarnas attityder inför en förändring i ett affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Denis Hodzic; Alexandra Oddsson; [2011]
  Nyckelord :Affärssystem; attityder; motivation; förändringar; motstånd; ledarskap; planering;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur ledaren kan motverka negativa attityder hos medarbetarna under ett planerat förbättrings- och förändrings arbete i ett affärssystem. De flesta företag har någon form av förbättrings- eller förändringsarbete eftersom det kontinuerligt sker förändringar i företagen. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i samband med införandet av ett affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Maria Hansson; Therése Sanne; Louise Thörnryd; [2005]
  Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; systeminförande; affärsutveckling; affärssystem; ledarskap;

  Sammanfattning : Kraven från omvärlden att organisationer skall högprestera är ett faktum och de trappas upp varje dag vilket innebär att behovet av förändringar i verksamheten ständigt finns på ledningens agenda. Förändringar innebär enligt Ahrenfelt och Berner (1992) alltid en konflikt och många människor har inte förmågan att se möjligheterna istället för hoten. LÄS MER

 5. 5. Controllerns roll och dess förändring

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin du Hane; Henrik Eklund; Kristoffer Danielsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med en allt mer internationell omvärld och ökad konkurrens har kraven på företagen ökat. Det krävs idag en allt effektivare och mer anpassningsbar organisation. För att företagen skall kunna följa med i utvecklingen och behålla sin konkurrenskraft har ekonomistyrningen och yrket controller kommit att hamna än mer i fokus. LÄS MER