Sökning: "ledarskap affärssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ledarskap affärssystem.

 1. 1. Förändringsarbete från anställdas perspektiv : En kvalitativ fallstudie på hur anställda upplevde en ERP-förändring.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sandra Yanni; Juliana Jarl; [2020]
  Nyckelord :ERP; Förändringsarbeten; Anställdasperspektiv; Informatik; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : En implementering av ett nytt affärssystem kan jämföras med att verksamhetens ryggrad byts ut, ett affärssystem är till för att skapa en enhetlig informationshantering av aktiviteter. Att genomföra och implementera ERP-lösningar är utmanande och komplexa projekt i många hänseenden. LÄS MER

 2. 2. Affärssystem – Utmaningar och framgångsfaktorer för en framgångsrik implementeringsprocess : En multipel fallstudie för små- till medelstora företag verksamma i naturstensbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andrea Hildebertsson; Kajsa Ericsson; [2019]
  Nyckelord :SME; ERP-System; Implementation; Success factors; Challenges Natural Stone Industry; SMF; Affärssystem; Implementering; Framgångsfaktorer; Utmaningar Naturstensbranschen;

  Sammanfattning : Enterprise resource planning system (ERP system) is a standardized support system that aims to support the various functions of a company. Companies have different conditions for a successful implementation process due to the complexity of the ERP system. LÄS MER

 3. 3. Arbetslivspedagogik vid implementering av affärssystem : en inblick i lärande, ledarskap och organisationsförändring vid en systemintegration.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ola Roxendal; [2012]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Medarbetarnas attityder inför en förändring i ett affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Denis Hodzic; Alexandra Oddsson; [2011]
  Nyckelord :Affärssystem; attityder; motivation; förändringar; motstånd; ledarskap; planering;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur ledaren kan motverka negativa attityder hos medarbetarna under ett planerat förbättrings- och förändrings arbete i ett affärssystem. De flesta företag har någon form av förbättrings- eller förändringsarbete eftersom det kontinuerligt sker förändringar i företagen. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering i samband med införandet av ett affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Maria Hansson; Therése Sanne; Louise Thörnryd; [2005]
  Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; systeminförande; affärsutveckling; affärssystem; ledarskap;

  Sammanfattning : Kraven från omvärlden att organisationer skall högprestera är ett faktum och de trappas upp varje dag vilket innebär att behovet av förändringar i verksamheten ständigt finns på ledningens agenda. Förändringar innebär enligt Ahrenfelt och Berner (1992) alltid en konflikt och många människor har inte förmågan att se möjligheterna istället för hoten. LÄS MER