Sökning: "lina söderberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden lina söderberg.

 1. 1. Har lingon postprandiell påverkan på glykemisk respons hos friska, vuxna individer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sara Bussqvist; Lina Johansson Sjödin; Josefin Söderberg; [2017-06-07]
  Nyckelord :Lingon; vaccinium vitis-idaea; plasmaglukos; insulin; glykemisk respons; metabola syndromet; typ 2-diabetes; Lingonberry; plasma glucose; glycemic response; metabolic syndrome; type 2-diabetes;

  Sammanfattning : Title: Do lingonberries have an impact on the postprandial glycemicresponse in healthy adults?Author: Sara Bussqvist, Lina Johansson Sjödin and Josefin SöderbergSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 24, 2017Background: The Metabolic Syndrome is increasing worldwide and can eventually lead totype 2 diabetes. In 2014, an article from Lund University was published where researchconducted on mice showed positive metabolic effects of lingon, resulting in the hypothesisthat this could be useful in the prevention/treatment of metabolic diseases in humans. LÄS MER

 2. 2. Råd från en robot? : En komparativ studie av storbankers och nischaktörers utformning av finansiell rådgivning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lina Dahlander; Tove Hultkrantz; [2017]
  Nyckelord :Financial services; robot advisory; bank; niche bank; fintech; digitalization; automatization; Finansiell rådgivning; robotrådgivning; storbank; nischbank; fintech; digitalisering; automatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige sker stora förändringar i finanssektorn till följd av regleringar, internationalisering och teknisk utveckling. I takt med digitaliseringen etablerar sig nya digitala aktörer på bankmarknaden, fintechbolag och nischbanker. LÄS MER

 3. 3. På riktigt i undervisningen. - En kvalitativ studie om ett antal lärares inställning till ett digitalt läromedel i undervisningen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Johansson; Lina Sastre; Niklas Söderberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka ett antal lärares åsikter kring ett digitalt läromedel som heter På riktigt.Vår huvudsakliga frågeställning var att ta reda på om På riktigt kan underlätta/försvåra undervisningen och isådana fall på vilket sätt. LÄS MER

 4. 4. Removal of chromium in wastewater with natural clays in southern Malawi

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Lina Danielsson; Lisa Söderberg; [2013]
  Nyckelord :Chromium; reduction; adsorption; wastewater; bauxite;

  Sammanfattning : To live a healthy life, people all around the world need access to safe water. A lot of industries,together with the fast growing population in Blantyre, a city in southern Malawi, pose a threat to theaccess of safe water for the citizens. Several of the industries in Blantyre release contaminated waterto the nearby streams. LÄS MER

 5. 5. "Den är som morgonkaffet, man måste ha det" : En fallstudie om varför Barometerns läsare konsumerar en lokal dagstidning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lina Söderberg; Rikard Svensson; [2013]
  Nyckelord :Newspaper; media; needs; uses and gratifications; Barometern.; Dagstidning; medier; behov; uses and gratifications; Barometern;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to understand and analyze why people read a local newspaper and which needs it can fulfill. The newspaper indistry is changing and so is the way we consume news. Today the readers are seen as an active group of people who choose the media, which fulfills their needs in the best possible way. LÄS MER