Sökning: "lina söderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lina söderberg.

 1. 1. Hållbar utveckling som innehåll och form : En kvalitativ studie i pedagogers sätt att tala om undervisning för hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Paulina Johansson; Lina Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; selektiva traditioner; miljö; förskola; didaktik; lärande; förskollärare; pedagoger;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie synliggör pedagogers didaktiska överväganden och de inkluderingar respektive exkluderingar vid deras sätt att tala om undervisning för hållbar utveckling. Vid insamling av data valdes halvstrukturerad intervjuguide som metod där åtta pedagoger deltog. LÄS MER

 2. 2. Har lingon postprandiell påverkan på glykemisk respons hos friska, vuxna individer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sara Bussqvist; Lina Johansson Sjödin; Josefin Söderberg; [2017-06-07]
  Nyckelord :Lingon; vaccinium vitis-idaea; plasmaglukos; insulin; glykemisk respons; metabola syndromet; typ 2-diabetes; Lingonberry; plasma glucose; glycemic response; metabolic syndrome; type 2-diabetes;

  Sammanfattning : Title: Do lingonberries have an impact on the postprandial glycemicresponse in healthy adults?Author: Sara Bussqvist, Lina Johansson Sjödin and Josefin SöderbergSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 24, 2017Background: The Metabolic Syndrome is increasing worldwide and can eventually lead totype 2 diabetes. In 2014, an article from Lund University was published where researchconducted on mice showed positive metabolic effects of lingon, resulting in the hypothesisthat this could be useful in the prevention/treatment of metabolic diseases in humans. LÄS MER

 3. 3. Råd från en robot? : En komparativ studie av storbankers och nischaktörers utformning av finansiell rådgivning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lina Dahlander; Tove Hultkrantz; [2017]
  Nyckelord :Financial services; robot advisory; bank; niche bank; fintech; digitalization; automatization; Finansiell rådgivning; robotrådgivning; storbank; nischbank; fintech; digitalisering; automatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige sker stora förändringar i finanssektorn till följd av regleringar, internationalisering och teknisk utveckling. I takt med digitaliseringen etablerar sig nya digitala aktörer på bankmarknaden, fintechbolag och nischbanker. LÄS MER

 4. 4. På riktigt i undervisningen. - En kvalitativ studie om ett antal lärares inställning till ett digitalt läromedel i undervisningen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Johansson; Lina Sastre; Niklas Söderberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka ett antal lärares åsikter kring ett digitalt läromedel som heter På riktigt.Vår huvudsakliga frågeställning var att ta reda på om På riktigt kan underlätta/försvåra undervisningen och isådana fall på vilket sätt. LÄS MER

 5. 5. Removal of chromium in wastewater with natural clays in southern Malawi

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Lina Danielsson; Lisa Söderberg; [2013]
  Nyckelord :Chromium; reduction; adsorption; wastewater; bauxite;

  Sammanfattning : To live a healthy life, people all around the world need access to safe water. A lot of industries,together with the fast growing population in Blantyre, a city in southern Malawi, pose a threat to theaccess of safe water for the citizens. Several of the industries in Blantyre release contaminated waterto the nearby streams. LÄS MER