Sökning: "litterär kontext"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden litterär kontext.

 1. 1. Den närvarande modern : En analys av moderskap och modrande i skönlitterär kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Berglund; [2019]
  Nyckelord :moderskap; modrande; litteraturvetenskap; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Vilken är kvinnans roll i samhället? Är hon, även nu på 2000-talet, främst ämnad att vara en modersfigur? Den normativa tanken om att kvinna är synonymt med moder tycks vara något som fortfarande till stor del lever kvar i dagens samhälle. Men måste varje kvinna älska sina barn och vara närvarande i deras liv?De tre böcker jag valt att undersöka i min uppsats behandlar alla på ett eller annat sätt den närvarande modern. LÄS MER

 2. 2. Folksagans övernaturliga väsen i Yamazaki Kores mangaThe Ancient Magus' Bride : – "folkloresque" eller folklore?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alfred Sandell; [2018]
  Nyckelord :manga; mangaanalys; folklore; folksagor; populärkultur; övernaturliga väsen; övernaturliga varelser; fairies; fairy; väsen; didaktik; mangadidaktik;

  Sammanfattning : [Material:] Uppsatsen analyserar och jämför hur övernaturliga väsen gestaltas i Yamazaki Kores mangaserie The Ancient Magus' Bride och i några av de vanligast förekommande folksagorna. [Syfte:] Syftet med analysen är att undersöka vilka sammanhang dessa övernaturliga väsen ursprungligen ingått i, hur de beskrivs i sitt gamla sammanhang och sin nya kontext, samt vilken funktion de har i sin gamla respektive nya kontext. LÄS MER

 3. 3. Etiska värderingar i Didache och Barnabasbrevet : En komparativ studie av synen på synd i texternas tvåvägsmetaforer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Linnea Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Didache; Barnabasbrevet; synd; Två vägar; tvåvägslära; tvåvägsmetafor;

  Sammanfattning : Jag gick in i denna uppsats med syftet att undersöka hur två tidiga kristna texter, Barnabasbrevet och Didache, såg på synd. Jag valde att undersöka detta utifrån frågeställningen: Vilken syn på synd framkommer i Didaches respektive i Barnabasbrevets tvåvägsmetafor? Metoden jag valt för att undersöka detta är att först göra en enskild analys av respektive text där jag tittade på litterär kontext, därefter delar jag upp förmaningarna som jag avsåg fokusera på i sex olika kategorier och diskuterade utifrån dessa vilka källor som skulle kunna ligga till grund för dem, vilka motiv som kunde finnas från författaren och vad det innebar för mottagarna. LÄS MER

 4. 4. "Vi är ju inga vildar i alla fall; vi är engelsmän" : en komparativ studie av Korallön och Flugornas herre ur ett postkolonialt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Patrik Högberg; [2014]
  Nyckelord :Litterär jämförelse; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Korallön från 1858 och Flugornas herre från 1954 är två robinsonader som har likheter men också olikheter. I Korallön förblir pojkarna civiliserade, de möter "vildar" vars leverne pojkarna fördömer. LÄS MER

 5. 5. Att bruka binariteter och sönderstycka skrivandet : En studie av groteska strategier för binaritets- och språkkritik i Nikanor Teratologens Äldreomsorgen i Övre Kågedalen och Förensligandet i det egentliga Västerbotten.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Anna Hultman; [2014]
  Nyckelord :Nikanor Teratologen; Äldreomsorgen i övre Kågedalen; Förensligandet i Det egenliga Västerbotten; Binariteter; Grotesk; Michail Bachtin; Julia Kristeva; George Bataille; Gérard Genette; Dekonstruktion; Poststrukturalism; Språkkritik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En studie av binaritets- och språkkritik i Nikanor Teratologens två första romaner. Med utgångspunkt i framförallt groteskteori undersöks hur binariteter brukas och destabiliseras i romanerna, samt hur detta går att relatera till litterär och idéhistorisk kontext: introduktionen av dekonstruktion och poststrukturalism i svensk litterär offentlighet under 1980-talet. LÄS MER