Sökning: "lunds universitet historia"

Visar resultat 1 - 5 av 1031 uppsatser innehållade orden lunds universitet historia.

 1. 1. Varför skickade Sverige sin Nato-ansökan 2022 istället för 2014?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Westerstrand; Sofia Azelius; [2024]
  Nyckelord :Säkerhetisering; Nato; säkerhetspolitik; Krim; Kritisk diskursanalys; Ukraina; Ryssland; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar att undersöka varför Sverige skickade in en Natoansökan efter Rysslands invasion av Ukraina under 2022 istället för efter annekteringen av Krimhalvön 2014. Sverige har en lång historia av militär alliansfrihet och den svenska säkerhetspolitiken har präglats av Hultqvist doktrinen sedan 2014. LÄS MER

 2. 2. Att skapa inkludering i ideella organisationer - En studie baserad på personers upplevelser av exkludering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Boel Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :Inkludering; Intersektionalitet; Ideella organisationer; Upplevelser; Aktivism; Exkludering; Narrativ; Social Sciences;

  Sammanfattning : To create inclusion in non-governmental organizations - A study based on people’s experiences on exclusion. In this study have I looked at the experience of people who do not feel included nor welcome in non-governmental organizations in Malmö who works towards a more democratic society. LÄS MER

 3. 3. Oordning i prakten : brottslighet och annan oordning på Baltiska utställningen i Malmö 1914

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Hedda Johansson Skaarud; [2023]
  Nyckelord :Brottslighet; Oordning; Baltiska utställningen; 1914; Malmö; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lyckans hjul eller lastens akademi? : ekonomiska ideal och hotbilder i debatten om lotterispel i Sverige 1809–1840

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Christoffer Nilsson; [2023]
  Nyckelord :lotteri; Kungliga nummerlotteriet; spelande; ekonomi; moral; konsumtion; hedonism; asketism; diskursanalys; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Wheel of Fortune or Academy of Vice? : Economic Ideals and Threats in the Swedish Lottery Debate, 1809–1840. This master’s thesis examines how ideas pertaining to economic and moral behaviour, ideals and threats were expressed, shaped and understood in the public debate about the state lottery – kungliga nummerlotteriet – in Sweden during early nineteenth century. LÄS MER

 5. 5. Bestående psykologiska konsekvenser av tidig omskärelse: en systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :David Rasmussen; [2023]
  Nyckelord :manlig; neonatal; NMC; omskärelse; psykologi; circumcision; male; psychology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Manlig omskärelse är det vanligast utförda kirurgiska ingreppet i världen och har en historia som sträcker sig tusentals år bak i tiden. Ingreppet kan genomföras under hela livet men sker i stor omfattning under tidig barndom. LÄS MER