Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Segerdahl; Anna Solymar; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; existentiellt; andlighet;

  Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Ta tag i min hand, hjälp mig ut : Sjuksköterskors erfarenheter av stödjande samtal inom psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Johanna Andersson; Ulrica Wiström; [2017]
  Nyckelord :Supporting conversation; communication; nursing; psychiatric nursing; experience;

  Sammanfattning : I Sverige lever mellan 20- 40 procent av befolkningen med en psykisk ohälsa. Behandlingen av psykisk ohälsa, utifrån en humanistisk människosyn, inriktar sig på en hälsofrämjande process genom att stödja och stärka individen genom stödjande samtal. LÄS MER

 3. 3. Den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient - en ömsesidig strävan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Larsson; Saga Sjöström; [2016-06-07]
  Nyckelord :Närhet; relationen mellan sjuksköterska och patient; tillit; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnaden som verksamhet grundas på en humanistisk människosyn därvärden som barmhärtighet, omsorg och kärlek till människor återfinns. För att en god ochpersonlig vård ska kunna uppnås är det av stor betydelse att patienten upplever ett förtroendeför sjuksköterskans bedömningar, professionella handlingar men också för sjuksköterskansom person. LÄS MER

 4. 4. Etiska dilemman sjuksköterskor möter och hanterar i den palliativa vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maida Maja Dautbegovic; Haleh Vafagh Nematollahi; [2015]
  Nyckelord :palliativ vård; etik; etiskt dilemma; människosyn; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva vilka etiska dilemman sjuksköterskor inom den palliativa vården ställs inför i sitt dagliga arbete samt hur de hanterar dessa. För att besvara syftet intervjuades sex sjuksköterskor med minst två års arbetslivserfarenhet från den palliativa vården. LÄS MER

 5. 5. Att fråntas rätten till frihet : Patienters upplevelser av att vårdas mot sin vilja

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christopher Lundberg; Charlotte Vihlborg; [2015]
  Nyckelord :ofrivilligvård; patienters upplevelse; psykiatrisk ohälsa; vårdande relation; kommunikation; värdighet; autonomi;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar hos befolkningen, vilket kan medföra att patienten blir en fara för sig själv eller andra och föranleder tvångsvård. Sjukvården baseras på en humanistisk människosyn med respekt för människans autonomi och värdighet. Detta medför etiska dilemman när patienten vårdas mot sin vilja. LÄS MER