Sökning: "spirituell omvårdnad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden spirituell omvårdnad.

 1. 1. Existentiell omvårdnad inom palliativ vård - Sjuksköterskan upplevelse av att möta patientens behov.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Rikkinen; Lisa Andersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slut; sjuksköterskans perspektiv; existentiell omvårdnad; spirituell omvårdnad; kommunikation; sjuksköterskans upplevelse; förmåga; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård har grunden i en holistisk människosyn där alla livets dimensioner bör beaktas. Behovet av existentiell omvårdnad ökar när livets slut närmar sig för patienten och många gånger kan sjuksköterskor uppleva svårigheter i att bemöta detta. LÄS MER

 2. 2. Vad upplever patienten som tröst vid livshotande cancersjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Ulrika Nyhlen; Ann-Mari Envall; [2020]
  Nyckelord :Cancer patient; hope; consolation; nursing; nurse; Cancerpatient; hopp; tröst; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dag överlever fler sin cancerdiagnos till följd av förbättrad biomedicinsk teknik. År 2018 rapporterade socialstyrelsen att 63 000 individer drabbats av malign cancer. Detta är ett stort nationellt hälsoproblem och ställer höga krav på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Copingstrategier hos kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Kantoniemi; Ida Svensson; [2020]
  Nyckelord :Adaptation psychological; Breast neoplasms; Nursing; Women; Bröstcancer; Coping; Kvinnor; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund  Bröstcancer drabbar cirka 2,1 miljoner kvinnor världen över varje år. En bröstcancerdiagnos kan innebära många känslomässiga och sociala utmaningar vilket kan leda till ångest och oro. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors uppfattningar om att arbeta med hälsofrämjande omvårdnad : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jennie Hansen; Emma Sjöstrand; [2016]
  Nyckelord :hälsa; hälsofrämjande omvårdnad; prevention; promotion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsa är individuellt och sjuksköterskan behöver förstå vad hälsa är för varje individ för att kunna utforma en god hälsofrämjande omvårdnad. Hälsa innebär inte enbart frånvaro utav sjukdom, begreppet består av fler dimensioner som både fysisk och psykisk hälsa liksom andlig/spirituell hälsa. LÄS MER