Sökning: "mångreligiös"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet mångreligiös.

 1. 1. Religionsfilosofins uppgift i en senmodern, mångreligiös och pluralistisk värld

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jennifer Schulze; [2019]
  Nyckelord :philosophy of religion; religion; philosophy; world-view; multi-religious; pluralistic;

  Sammanfattning : We live in a so-called late-modern age where religion and various world-views are something one must relate to in society, no matter what one thinks of that and wherever one lives in the world. This statement applies not least if we are to be able to live in consensus with each other and if we want a world with fewer conflicts, which I, without any evidence, claim that the majority of the world´s population wants. LÄS MER

 2. 2. Religionskunskapsundervisning i det mångreligiösa klassrummet : Utmaningar, möjligheter och upplevelser ur ett lärar- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Hilding; Amanda Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Religionskunskapsundervisning; utmaningar; möjligheter; elevers upplevelser; mångreligiös;

  Sammanfattning : Dagens religionskunskapsklassrum består ofta av en heterogen grupp elever. Vi har valt att benämna ett sådant klassrum som mångreligiöst, vilket betyder att många olika religioner och livsåskådningar finns representerade i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Att skapa förståelse: religionslärare och den religiösa mångfalden : En religionsdidaktisk kvalitativ studie om religionskunskapslärares undervisning i en mångreligiös samhällskontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Michaela Rosendal; [2017]
  Nyckelord :didactics; religious pluralism; religious diversity; religious education; upper secondary school teachers;

  Sammanfattning : Sweden has an integrative approach to religious education and the classroom is a platform for religious plurality. At the same time, school is one of the sources for youth to get their information about religions. LÄS MER

 4. 4. Attityder till muslimer : En jämförande undersökning om attityder till islam och muslimer på två skolors omvårdnadsprogram

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Fatima Veladzic; [2012]
  Nyckelord :Attityd; islamofobi; islam; mångkulturell;

  Sammanfattning : Undersökningar visar att många människor har negativ inställning till muslimer. Har det skett någon förändring sedan 2006 då Integrationsverket gjorde sina undersökningar? Är det så att man inte tänker på människornas religiösa bakgrund längre eftersom dagens skola oftast är mångkulturell och mångreligiös och vi är vana vid mångkulturella klasser? Eller tänker vi fortfarande på skillnader istället för likheter?  Antalet muslimer har ökat markant i Sverige sedan 1930-talet, då 15 människor uppgav att de var muslimer. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiskt förhållningssätt till religiös mångfald. : En jämförande studie mellan två skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefine Ferm; Ida Carlgren; [2008]
  Nyckelord :religious education; multi religious school; diversity; integration; Religionsundervisning; mångreligiös skola; mångfald; integration;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGIda Carlgren & Josefine FermPedagogiskt förhållningssätt till religiös mångfaldEn jämförande studie mellan två skolorAntal sidor: 31Syftet med vårt arbete är att utifrån en definition av begreppet mångreligiöst undervisningsperspektiv undersöka förutsättningarna för en undervisning i skolämnet religion, som främjar både lärandet och utvecklingen av ett tolerant förhållningssätt hos eleverna.Vi har valt att utgå från en huvudfrågeställning som är: Vilka problem uppfattar skolorna vid integration och hur arbetar de med dem? För att ringa in problemen utgår vi från följande frågeställningar: Vilka styrdokument ligger till grund för undervisningen i religion? Hur främjar religionsundervisningen tolerans och förståelse över de etniska och religiösa grupperna? Utifrån dessa områden formulerade vi sedan de frågor som vi använde vid intervjuerna. LÄS MER