Sökning: "medier vinklar"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden medier vinklar.

 1. 1. Den lagbrytande hjälten : En kvalitativ och kvantitativ studie om yrkesverksamma journalister som bryter mot lagen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maja-Wera Honkanen; Elina Jalling; [2021]
  Nyckelord :journalistisk hjälte; journalistisk identitet; grävjournalistik; journalistiken och lagen; dolda vinklar; gestaltning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera lagbrytande journalister och konstruerandet av den journalistiska hjälten i media. Med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder undersöker denna studie journalisters narrativ, gestaltningar, tankar och värderingar gällande tre olika händelser. LÄS MER

 2. 2. It’s a man’s world - En kvalitativ semiotisk studie om identitetsskapande och maskulinitet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Morberg; Josefine Sandqvist; [2020-02-13]
  Nyckelord :Maskulinitet; Sociala medier; Genus; Instagram; Identitet; Influencers; Hegemoni;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte ämnar att skapa en djupare förståelse för hur maskulinitet konstrueras samt reproduceras.Teori: Vår referensram utgår ifrån Connells Hegemoniska maskulinitet, Hirdmans Genusteori, Socialisation, Social Identitet, Maskulin homosocialitetMetod: En kvalitativ semiotisk bildanalys innehållande sju kända svenska profilers Instagramkonton. LÄS MER

 3. 3. Naturen som juridisk person : En kvalitativ innehållsanalys av mediernas rapportering om lagstiftandet av juridiska rättigheter till floden Whanganui på Nya Zeeland och floderna Ganges och Yamuna i Indien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Elin Seittu; [2020]
  Nyckelord :Naturen; juridiska rättigheter; floder; konfliktgestaltning; mänskliga öden-gestaltning; kritisk diskursanalys; miljöjournalistik;

  Sammanfattning : I årtionden – om inte århundraden – har människan nyttjat naturen efter bästa fantasi och förmåga. Jorden har dränerats på jakt efter mineraler och mark, och slaggprodukterna har slängts i drivor som i sin tur stoppat naturens normala flöde. LÄS MER

 4. 4. Hur når vi ut? Om att mäta engagemang på sociala medier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Gabriela Velasquez Ulloa; [2018-10-29]
  Nyckelord :sociala medier; offentlig sektor; engagemang; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet för denna undersökning är att analysera hur den offentliga organisationen Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, når ut på tre olika sociala medier-plattformar: Facebook, Instagram och Twitter. Detta kommer jag att göra genom att mäta och jämföra olika aspekter av engagemang. LÄS MER

 5. 5. UNICEF:s kommunikation på Instagram för att skapa engagemang och beröra : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Clara Hallén; Elin Dannapfel; [2018]
  Nyckelord :Multimodal analys; kvalitativ metod; Instagram; Unicef; ambassadörer; budskap; beröra; engagemang;

  Sammanfattning : Över tid har det skett en enorm förändring gällande medieutvecklingen, som påverkat sättet att kommunicera. Där användningen av sociala medier är ett exempel kopplat till denna utvecklingen och där Instagram kommit att bli en av de mest använda sociala kanalerna. LÄS MER