Sökning: "mega sport events"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden mega sport events.

 1. 1. Värt att vara värd? : En kvantitativ studie om Mega-sport events påverkan på destinationsbild och reseintention hos svenska sportintresserade personer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Daniel Svensson; Olle Spetz; [2022]
  Nyckelord :Mega-sport event; nation branding; destination image; push and pull factors; Mega-sport event; nation branding; destinationsbild; push och pullfaktorer;

  Sammanfattning : This study aims to create a greater understanding of how mega-sports events can be used as a means of nation branding to influence the destination image and travel intention of the host nation. In this thesis, the authors, through a deductive approach and a quantitative research strategy, conducted a survey of Swedish people interested in sports. LÄS MER

 2. 2. Fotbolls-VM i Qatar 2022 – slutet på ”det vackra spelet”. En argumentationsanalys av nationella fotbollsförbunds ställningstaganden inför fotbolls-VM i Qatar 2022

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jonatan Strandqvist; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Mänskliga Rättigheter; Fotbolls-VM 2022; mega-events; Qatar; HBTQI; Mi- grantarbetare; Sport; Fotbollsförbund; Sportswashing.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas den pågående debatten gällande att värdskapet för fot- bolls-VM 2022 tilldelades Qatar. En konflikt som handlar om diskriminering och över- grepp av mänskliga rättigheter i Qatar och ställs emot värdegrunderna fotbollsvärlden uppges stå för. LÄS MER

 3. 3. Tokyo 2020: Taking the Gold in Sustainability? Soft Power and the theory of Ecological Modernization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Betty Sighinolfi; [2019]
  Nyckelord :Ecological Modernization; Soft Power; Sport Mega-Events; Environmental Sustainability; 2020 Tokyo Olympics; Japan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Drawing on Nye’s concept of soft power, this thesis discusses the strategic adoption of a rhetoric of Ecological Modernization as a discursive tool of public diplomacy. It makes use of the upcoming 2020 Tokyo Olympic Games as a case study. LÄS MER

 4. 4. Stora sportevenemang i mindre städer : En kvantitativ studie om platsmarknadsföring och kunskap-attityd hos invånare vid större sportevenemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebeca Eklöf; Elin Jansson; [2018]
  Nyckelord :sport events; mega events; place branding; image identity reputation; knowledge attitude; platsmarknadsföring; kunskap; attityd; sportevent; marknadsföring av event;

  Sammanfattning : Cities hosting huge sporting events is a growing industry and is a way to market the city towards the rest of the world. The goal is for businesses to make profit, attract tourist and be seen on the global market. However, as its marketed towards external audiences, the locals and how they are affected are usually forgotten in the process. LÄS MER

 5. 5. The Olympic Games - Investor Mood and its Effect on the Stock Market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Max Ladow; Johan Lagerholm; [2014]
  Nyckelord :Behavioral Finance; Investor Sentiment; Mega Sport Events; The Olympic Games; Non-parametric Test;

  Sammanfattning : In this paper, we study the Olympic Games and the outcome of the events from a behavioral perspective. As a proxy for investors' mood, a gold medal is used in order to show the impact on investors' trading behavior caused by a positive sport event. The dataset consists of 242 gold medals from eight Olympic Games between the years 1998 to 2014. LÄS MER