Sökning: "metodkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet metodkritik.

 1. 1. Relationen mellan brand awareness och eWOM i förhållande till tillit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Jonsson; Gabriel-Johan Saliba; [2019]
  Nyckelord :eWOM; trust; brand awareness; WOM; credibility; anonymity.; eWOM; tillit; brand awareness; WOM; trovärdighet; anonymitet.;

  Sammanfattning : Titel: Relationen mellan brand awareness och eWOM i förhållande till tillit Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Daniel Jonsson och Gabriel-Johan Saliba Handledare: Akmal Hyder och Michelle Rydback Datum: Juni 2019 Syfte: Syftet med studien är att undersöka om relationen mellan trovärdigheten av eWOM och tillit är starkare än relationen mellan brand awareness och tillit.  Metod: I denna studie har vi använt en kvantitativ metod och en webbaserad enkätundersökning för att bekräfta eller förkasta våra fyra hypoteser. LÄS MER

 2. 2. Fysisk förtätning och främjandet av social hållbarhet och jämställdhet : En gestaltningsstudie i Sandviken, Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Jessica Libik Weki; Stefan Olsson; [2018]
  Nyckelord :urban densification; gender equality; social sustainability; Sandviken; urban design; Fysisk förtätning; jämställdhet; social hållbarhet; Sandviken; gestaltning;

  Sammanfattning : Fysisk förtätning är en strategi som i Sverige har fått ett stort genomslag. Städer har traditionellt i första hand vuxit utåt och tagit upp onödigt mycket mark och resurser i processen. I nutid har fysisk förtätning i stora drag blivit synonymt med den hållbara utvecklingen men har samtidigt stött på mycket kritik. LÄS MER

 3. 3. Behöver pensionssystemet en förändring? : En studie om investmentbolag i premiepensionssystemet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :David Aaltonen; Mathias Sköld; [2017]
  Nyckelord :Closed-end fund; Diversification; Premium pension Bure Equity; Berkshire Hathaway; Investmentbolag; Diversifiering; Premiepension; Bure Equity; Berkshire Hathaway;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att utreda om det finns ett lämpligare investeringsalternativ än de nuvarande investeringsalternativ som finns i det svenska premiepensionssystemet. För att genomföra detta kommer studien att framställa en portfölj av ett svenskt och ett internationellt investmentbolag med en god balans mellan risk och avkastning för en jämförelse av dagens premiepensionssystem. LÄS MER

 4. 4. Investmentbolag och Premiepension : En studie om premiepensionssystemet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Aaltonen David; Mathias Sköld; [2017]
  Nyckelord :Closed-end fund; Diversification; Premium pension Bure Equity; Berkshire Hathaway; Investmentbolag; Diversifiering; Premiepension; Bure Equity; Berkshire Hathaway;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att utreda om det finns ett lämpligare investeringsalternativ än de nuvarande investeringsalternativ som finns i det svenska premiepensionssystemet. För att genomföra detta kommer studien att framställa en portfölj av ett svenskt och ett internationellt investmentbolag med en god balans mellan risk och avkastning för en jämförelse av dagens premiepensionssystem. LÄS MER

 5. 5. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johan Denninger; [2017]
  Nyckelord :genus; könstereotyper; jämlikhet; illustration; cartoon; informationsdesign; lärande; utbildning; normkritik; bildskapande;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. LÄS MER