Sökning: "normgivande organ"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden normgivande organ.

 1. 1. Digitaliseringens betydelse för hoten gällande revisorernas oberoende : - En fråga för framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Book; Cecilia Söderström; [2019]
  Nyckelord :Audit; Digitalization; Independence; Friendship threat; Self-audit threat; IT-competence threat; Revision; Digitalisering; Oberoende; Vänskapshot; Självgranskningshot; Kompetenshot;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Digitaliseringens betydelse för hoten gällande revisorernas oberoende - En fråga för framtiden. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Jonathan Book och Cecilia Söderström Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson Datum: 2019 – juni Syfte: Tidigare forskning visar på ett antal faktorer som kan påverka revisorernas oberoende, dock saknades mer specifikt tidigare forskning gällande digitaliseringens betydelse. LÄS MER

 2. 2. Användbarhet av Övrigt Totalresultat –en kvalitativ studie av analytikers perspektiv utifrån IASB:s Föreställningsram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Carlsson; Ida Eriksson; [2015-01-29]
  Nyckelord :Föreställningsramen; IASB; IAS 1; Övrigt totalresultat; totalresultat; analytiker;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samband med konvergensprojektet infördes avsnittet Övrigttotalresultat. Övrigt totalresultat har blivit ett omdebatterat ämne och det har ifrågasatts omnormgivare verkligen tar hänsyn till användarna vid utformning av nya standarder, för attavgöra vad som är användbart. LÄS MER

 3. 3. Konkret normkontroll som garant för konstitutionalismen : En komparativrättslig studie av den konkreta normkontrollen i Sverige och i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Selma Golubic; Felinda Wennerberg; [2015]
  Nyckelord :offentlig rätt; konstitutionalism; normprövning; lagprövning; Sverige; Bosnien och Hercegovina; constitutional law; constitutional court; författningsdomstol; Dayton Peace Agreemen;

  Sammanfattning : I Europa finns det flertal exempel på länder där den politiska makten utnyttjat sin maktposition, vilket har resulterat i ett lidande för befolkningen. Många länder och dess medborgare har varit utsatta för diktaturstyre, maktmissbruk och kränkningar av mänskliga rättigheter. LÄS MER

 4. 4. IASB som normgivande organ – En fallstudie över upprättarnas inflytande på normgivningen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Nilsson; Rebecca Johansson; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Revisorns oberoende vid fristående rådgivning : det ständiga dilemmat

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Ida Lindahl; Elisabeth Wendel; [2014]
  Nyckelord :Revisorns oberoende; revisionspaketet; BIG 4; agentteorin; rational economic man; intressentmodellen; Auditor independence; non-audit services; reform of the EU statutory audit market; BIG 4; trust; agency theory; rational economic man; stakeholder theory; expectation gap; fristående rådgivning; förtroende; teorin om förväntningsgap;

  Sammanfattning : Revisorn anlitas för att ge ett oberoende yttrande som ska säkerställa pålitligheten i företagensfinansiella rapporter. Denna tilltrosskapandande effekt kan endast uppnås om revisorn görsina bedömningar och fattar beslut utan att låta sig påverkas av andra personers viljor ellerönskningar. LÄS MER