Sökning: "objektiv studie"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden objektiv studie.

 1. 1. Understanding influential factors in the choice of the selection process : A neglected aspect of the research literature on business incubators

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Nilsson; Karin Sundbeck; [2019]
  Nyckelord :Business Incubators; Selection process; National Incubator Program; Organizational factors; External factors; Government-funded.; Företagsinkubatorer; Selektionsprocess; Nationella inkubatorprogrammet; Organisatoriska faktorer; Externa faktorer; Offentligt finansierade;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to enhance the understanding of what factors influence the choice of the selection process in government-funded business incubators. The study was conducted as an abductive multiple case-study of selection processes in Swedish government-funded business incubators. LÄS MER

 2. 2. Konsumentinsikt på ölmarknaden : En kvalitativ studie om köpbeslut och uppfattning av autenticitet bland konsumenter av hantverksöl

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Rönnholm; Jesper Lindström; [2019]
  Nyckelord :Microbreweries; craft beer; beer; authenticity; consumer insight; Mikrobryggerier; Hantverksöl; Öl; Autenticitet; Konsumentinsikt;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondet har mikrobryggerier runt om i världen tagit allt större marknadsandelar från nationella och internationella bryggerier. Trots en växande marknad är marknadsklimatet däremot långt ifrån idealiskt för många småbryggare. Lönsamheten är låg och marknaden präglas av hårdare konkurrens. LÄS MER

 3. 3. Artificiell intelligens i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie om rekryterares perception

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Patric Lundgren; Christofer Wiechert; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificial Intelligence; Recruitment Process; Recruiting Approaches; Staffing Agencies; AI; Artificiell Intelligens; Rekryteringsprocessen; Rekryteringsansatser; Bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Fenomenet Artificiell intelligens (AI) är en högaktuell teknik som appliceras på flera olika områden inom samhället. Inom HR-arbetet kan rekryteringsprocessen baseras på AI-teknik och stora delar kan komma att automatiseras. LÄS MER

 4. 4. Religionskunskap i ett sekularistiskt samhälle : En ämnesdidaktisk studie om religionskunskapens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Söder; [2019]
  Nyckelord :Swedish religious education; secular; secularism; neutral; objective; non-confessional; religion; pluralism; curriculum; svensk religionskunskap; sekulär; sekularism; neutral; objektiv; icke-konfessionell; religion; pluralism; läroplan;

  Sammanfattning : This paper aims to present and examine the discourses of religious education in Sweden. Previous studies argue that there is a secularist discourse in Sweden however, one can question whether the secularist discourse is neutral of all religious traditions. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av kroppshull hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Holm; [2019]
  Nyckelord :body condition score; BCS; bedömare; kroppsmått;

  Sammanfattning : Hullbedömning har blivit ett allt mer betydelsefullt redskap i det kliniska arbetet, framförallt på grund av ökande överviktsproblematik hos hundar. Body Condition Score (BCS) är en välanvänd metod för bedömning av kroppshull och i denna studie har en 9-gradig BCS-skala enligt Laflamme (1997) använts. LÄS MER