Sökning: "objektiv studie"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade orden objektiv studie.

 1. 1. BOOOM! JAAA! MÅÅÅL! : En kvalitativ studie om hur retoriska strategier används av herrishockeyföreningar på Twitter under matcher och hur det påverkar kommunikationen med fansen och andra.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mathias Berglund; [2020]
  Nyckelord :Social media; Twitter; rhetoric; framing; sports; ice hockey; Sociala medier; Twitter; retorik; framing; sport; ishockey;

  Sammanfattning : ”BOOOM!”, ”JAAA”, ”Han gräver in pucken”, ”Hugger på en retur”. Ja, så kan det se ut när du besöker en ishockeyförenings twitterkonto under en match. LÄS MER

 2. 2. Hur kan svaga länkar i cyklisters färdvägsmiljöer förbättras? : Studie för att bedöma och åtgärda platser som motverkar cykling

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fanny Vestling; Emma Eriksson; [2020]
  Nyckelord :cykelpendling; färdvägsmiljö; cyklister; upplevelse av miljö; miljösegment; miljöfaktorer; välbefinnande ovälbefinnande;

  Sammanfattning : Syfte/ Frågeställningar:Syftet med studien är att undersöka cyklisters upplevelse av fem specifika färdvägsmiljöer längs sträckan Stocksund – Roslagsvägen – Lill-Jansskogen med utgångspunkt i miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande, och andra utfallsvariabler samt olika miljöfaktorer. Syftet är även att undersöka huruvida punktskattning är en effektiv och möjlig metod för att lokalisera svaga länkar i cyklisters färdvägsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Kinematisk rörelseanalys av hästar som utför piaff, passage och ökad trav : en jämförelse mellan objektiv mätning och subjektiv bedömning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Cornelia Andersson; [2020]
  Nyckelord :kinematisk; rörelseanalys;

  Sammanfattning : Hästens roll i samhället har förändrats genom tiderna. Förr användes hästen mest som dragkraft och som krigshäst. Idag används hästen främst som sport- och tävlingsdjur. LÄS MER

 4. 4. INSIDERS PÅVERKAN PÅ MARKNADENS OROLIGHET : En händelsestudie om insiderhandels effekt på volatilitet på Stockholmsbörsen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Carlsson; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Insiderhandel; insynshandel; volatilitet; händelsestudie; signalteorin;

  Sammanfattning : Det har sedan långt tillbaka genomförts omfattande forskning om insynspersoner möjlighet till abnormal avkastning. Här pekar majoriteten av tidigare studier mot att det är möjligt. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringen av den traditionella rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie om digitala arbetspsykologiska tester

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Bergman; Sara Hansson; [2020]
  Nyckelord :Recruitment; Traditional recruitment process; Digital tests; Pre-employment tests; Digital work psychological tests; Objectivity; Dishonesty; Diversity; Rekrytering; Traditionella rekryteringsprocessen; Digitala tester; Digitala arbetspsykologiska tester; Objektivitet; Oärlighet; Mångfald;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den traditionella rekryteringsprocessen har i takt med digitaliseringens utveckling både utmanats och kompletterats. En önskan från organisationer att skapa en mer kompetensbaserad matchning till en specifik position har bidragit till implementeringen av digitala arbetspsykologiska tester i samband med rekryteringsprocessen. LÄS MER